HomeAdvocaatMr. D.A. van Poorten

Mr. D.A. (Daan) van Poorten

Daan is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij adviseert en procedeert op ondernemingsrechtelijk gebied, in de meeste brede zin.

Naast zijn werk hockeyt en golft Daan graag. Hij is tevens bestuurslid van de JCI IJmond.
Zowel op het veld als op het werk geeft hij zich niet graag gewonnen. Met een pragmatische werkwijze en “can do” mentaliteit, streeft hij altijd naar het hoogst haalbare resultaat.

Daan studeerde privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2016 verbonden aan Tanger Advocaten.

Daan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten opleidingen te volgen op ieder geregistreerd rechtsgebied.