Organisatie in problemen


De meest ervaren curatoren van Tanger Advocaten  zijn bij uitstek in staat om een organisatie in problemen door te lichten, te analyseren.
Geen ellenlange onderzoeken die weken of maanden duren en gevolgd worden door een doorwrocht rapport.
Maar quick & dirty.
Op hoofdlijnen en binnen dagen.

Een analyse van de (grootste) problemen, van de (grootste) risico’s, van de mogelijkheden en de oplossingen.

Veel voorkomende reacties:

–           “Zo had ik er nog niet tegen aan gekeken.”
–           “Ik wist niet dat dat een risico zou zijn.”
–           “De oplossing ligt dus voor de hand.”

Het schriftelijk verslag is kort en bondig, maar wel goed onderbouwd en geschikt voor presentatie aan toezichthouder, bank, ondernemingsraad of andere belanghebbenden.

Neem gratis en vrijblijvend contact op met ons team wanneer u vragen heeft over:

–           Bedrijf in problemen.
–           Doorlichten.
–           Financiële analyse.
–           Reorganisatie advies.