HomeRechtsgebiedFamilierechtVerbreking samenwoning

Verbreking samenwoning


In het geval dat u geen huwelijk of geregistreerd partnerschap bent aangegaan, gelden er andere regels op het moment dat u en uw partner de relatie verbreken.

Indien u een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten, dan dient u deze overeenkomst officieel te beƫindigen. Op welke wijze dit dient te gebeuren, staat in de meeste gevallen genoemd in de samenlevingsovereenkomst zelf.
De wijze van afwikkeling van uw bezittingen en schulden is afhankelijk van hetgeen in de samenlevingsovereenkomst staat genoemd.

In het geval dat er geen samenlevingsovereenkomst is gesloten, behoudt ieder zijn of haar eigen bezittingen en schulden.
Pas in het geval dat er gezamenlijk zaken worden gekocht, kan een gemeenschap ontstaan. Deze gemeenschap moet bij beƫindiging van de samenwoning worden verdeeld.

Op grond van de wet bestaat bij een verbreking van de samenwoning geen verplichting om in het levensonderhoud van uw ex-partner te voorzien. Ook bestaat er geen recht op het door de andere partner tijdens de samenwoning opgebouwde ouderdomspensioen.

In het geval dat u gezamenlijk kinderen heeft zullen er eveneens afspraken moeten worden gemaakt omtrent de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken alsmede over de kinderalimentatie. Meer informatie hieromtrent vindt u op deze website onder het kopje zorgregeling, gezag en kinderalimentatie.

Wij adviseren u om de afspraken die worden gemaakt, vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Indien het niet lukt om in onderling overleg tot overeenstemming te komen, kan met behulp van een advocaat een procedure bij de rechtbank worden gestart.

Indien u vragen heeft over de verbreking van uw samenwoning, dan kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen met ons team. Wij helpen u graag verder.