HomeWHOA 2021, saneringstool bij uitstek

WHOA 2021, saneringstool bij uitstek


Per 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) van kracht. Deze wet biedt een saneringsinstrument bij uitstek voor organisaties die, na sanering of reorganisatie, in de kern winstgevend zijn, maar teveel schulden hebben.

Tot 2021 was de situatie dat aan de schuldeisers een akkoord kon worden aangeboden, dat door alle schuldeisers moest worden geaccepteerd. Een enkele weigerachtige schuldeiser kon in kort geding worden gedwongen maar de lat lag daarbij vrij hoog.

Vanaf 2021 is er met de WHOA een wettelijke mogelijkheid om de rechtbank in een eenvoudige, snelle procedure te vragen om het akkoord te homologeren, dat wil zeggen op te leggen aan alle schuldeisers. Een dwangakkoord dus. Sterker, de WHOA voorziet er zelfs in dat aandeelhouders gedwongen kunnen worden hun aandelen over te dragen. Mits sprake is van (dreigende) insolventie.

De WHOA is bovendien een genuanceerd instrument, want het is niet nodig om aan alle schuldeisers een akkoord aan te bieden. Het akkoord kan namelijk worden aangeboden per klasse van schuldeisers. Zo kunnen bijvoorbeeld bij een akkoord financieringsschuldeisers worden ontzien. Of een akkoord kan juist alleen betrekking hebben op financieringsschuldeisers. Bovendien is er een openbare variant (in het handelsregister en in het faillissementsregister wordt bekend gemaakt dat een akkoord wordt aangeboden zodat rechtsmaatregelen kunnen worden opgeschort) en een besloten variant (het aanbieden van een akkoord wordt niet openbaar gemaakt en de rechtbank behandelt verzoeken achter gesloten deuren).

De WHOA is een fantastisch, goed doordacht reorganisatie instrument. Maar als het verkeerd wordt gebruikt, zal het ook gemakkelijk schade kunnen aanrichten. Als je als organisatie een akkoord aanbiedt, zal het in één keer goed moeten zijn. Want een akkoord aanbieden kost snel een goed aantal weken en vindt doorgaans onder tijdsdruk plaats. Als je dan opnieuw moet beginnen omdat iets fout is gegaan, dan is dat zeer vervelend.

Tanger Advocaten heeft de insolventiespecialisten in huis om de WHOA op de juiste manier toe te passen. Neem contact op met mr Michel Moeijes, mr. Salim Hossaini, mr Abslem Ouhrhis, mr. Tim Slotema of Dhr. Marco van Voorbergen, financieel analist

Brochure WHOA dwangakkoord

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar onze brochure die u hier kunt downloaden.