AANSPRAKELIJKHEID – Bedrijfsongeval

In mijn blog van 14 januari 2019 schreef ik er al over: strafrechtelijke aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen. Het kan ook u overkomen, met alle gevolgen van dien.

Uit een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt weer dat de rechtspraak hieromtrent streng kan zijn.

In die zaak vond op 17 maart 2016 een dodelijk ongeval plaats bij een bedrijf dat opleggers fabriceert.

Bedrijfsongeval
Er werden werkzaamheden verricht aan de hydraulische nek van een 100 ton SL oplegger. Eén van de cilinders van deze nek was defect en om eraan te werken was deze afgekoppeld. De nek werd tijdens de werkzaamheden ondersteund door een stut. Om de defecte cilinder weer aan te koppelen moet de stut er onder vandaan gehaald worden. Zo gezegd, zo gedaan.

Vervolgens miste er gereedschap. Dit bleek nog onder de nek te liggen. Eén van de werknemers kroop onder de nek om dit te pakken en precies op dat moment viel de nek naar beneden. Het slachtoffer overleed ter plekke.

Strafrechtelijke vervolging
Het openbaar ministerie ging tot vervolging van het bedrijf over. De rechtbank sprak het bedrijf vrij. Daarbij overwoog de rechtbank onder meer dat medewerkers nadrukkelijk op de regels werden gewezen door dit bedrijf.

Het openbaar ministerie was het hier niet mee eens en ging tegen deze uitspraak in beroep. Aan het bedrijf werd ten laste gelegd dat zij arbeid heeft laten verrichten aan of nabij de (zogenoemde) nek van een oplegger,  waarbij een niet deugdelijke borging aanwezig was om de nek in een bepaalde positie te houden indien deze niet aangekoppeld was.

Het hof moet een oordeel geven over de vraag of deze werkgever arbeid heeft laten verrichten, terwijl zij wist of redelijkerwijs moest weten dat daardoor levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van werknemers kon ontstaan.

De advocaat van dit bedrijf pleit voor vrijspraak. Binnen het bedrijf van verdachte geldt de strikte veiligheidsmaatregel dat bij werkzaamheden onder de nek gebruik gemaakt moet worden van stutten. De stut moest hier verwijderd worden om de nek te kunnen laten zakken. Binnen het bedrijf geldt ook de strikte veiligheidsinstructie dat men zich dan absoluut niet onder de nek mag begeven. Het slachtoffer deed dit wel, waarna juist op dat moment het ongeluk plaatsvond. De advocaat van het bedrijf voert aan dat de werkgever voldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen en veiligheidsinstructies heeft gegeven, zodat deze zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden niet aan de werkgever te wijten is.

Ondeugdelijke veiligheidsmaatregel
Het hof oordeelt desondanks dat deze werkgever wel een verwijt kan worden gemaakt. Doorslaggevend voor het hof is dat – kort gezegd – de borgingsconstructie niet deugde. Volgens het hof is er een zodanig verband tussen de ondeugdelijkheid van de borgingsconstructie en het dodelijk ongeval, dat dit aan de werkgever toegerekend kan worden.

Opvallend daarbij is dat het feit dat het slachtoffer onder de nek van de oplegger is gekropen toen er geen stut onder stond – hetgeen tegen de strikte veiligheidsmaatregelen van de werkgever in ging – volgens het hof onvoldoende is voor een ander oordeel.

Het eventuele feit dat de borgingsconstructie – in tegenstelling tot het stutten – niet dient ter bescherming van werknemers, maar ter bescherming van de nek van de oplegger, staat volgens het hof een bewezenverklaring (en dus een veroordeling) niet in de weg. De borgingsconstructie had nu eenmaal de functie te voorkomen dat de nek van de oplegger op de grond zou vallen. Nu dit wel is gebeurd en daar ongelukkig genoeg een werknemer bij om is gekomen, is dit aan werkgever te wijten.

Strafmaat
Het bedrijf had ten tijde van de uitspraak van het hof maatregelen genomen om te voorkomen dat zich in de toekomst nogmaals een dergelijk ongeval kan voordoen. Deze omstandigheid leidt ertoe dat niet de geëiste € 71.250,- maar een geldboete van € 50.000,- wordt opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 25 september 2019.

Wilt u meer informatie over de juridische aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen of heeft u dienaangaande juridische bijstand nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten op het gebied van straf- en aansprakelijkheidsrecht.

Neem direct contact op

 

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter