Letselschade en overlijdensschade

Bent u door toedoen van een ander het slachtoffer van een (verkeers)ongeval, ongeluk op het werk of slachtoffer van een medische fout? Dan hebt u letselschade en recht op schadevergoeding.

Ook als een naaste is overleden en een ander is aansprakelijk, dan hebben de nabestaanden recht op vergoeding van overlijdensschade.

Slachtoffers en nabestaanden hebben recht op bijstand door een gespecialiseerde letselschade advocaat. De advocaatkosten zijn onderdeel van de schade en worden dus vergoed door de aansprakelijke partij, in de praktijk meestal door een verzekeringsmaatschappij.

Deskundige juridische bijstand is belangrijk omdat u als slachtoffer tegenover een verzekeringmaatschappij staat die dagelijks letselschadezaken behandelt en veel juridische kennis heeft, terwijl het slachtoffer die kennis meestal niet heeft.  Tanger Advocaten heeft 4 gespecialiseerde letselschade advocaten. Wij helpen u graag. Op onze uitgebreide website www.letseladvocaten-nh.nl vindt u meer specifieke informatie.

Letsel Desk

Tanger Advocaten heeft voor slachtoffers met letselschade of overlijdensschade de “Letsel Desk” Deze dienst geeft slachtoffers de mogelijkheid om direct contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde advocaten op het gebied van het letselschaderecht. Tijdens een gratis gesprek nemen wij alle tijd voor u om over uw zaak te praten en om u te adviseren over de mogelijkheden van het verkrijgen van een zo hoog mogelijke schadevergoeding. Dit gesprek is ook zeer geschikt voor een ‘second opinion’.

Schroom dus niet om te bellen. Op deze wijze heeft u namelijk op een snelle en eenvoudige manier contact met een specialist die u te woord staat, en dat kost u niets.

Kennisdocument Letselschade:

Letselschade opgelopen door een ongeval? Het kan iedereen overkomen. In het verkeer, op het werk, door mishandeling of bijvoorbeeld een fout van een arts. In dat geval is het veelal verstanding om een ervaren letselschade advocaat in te schakelen. Meer weten over de meerwaarde van een letselschade advocaat? Download dan ons kennisdocument of neem contact met ons op. Je kunt een gratis adviesgesprek inplannen. In de meeste gevallen kost een schadeclaim je niets!

Kennisdocument Letselschade

 

Schadeposten bij Letselschade

Schadeposten bij letsel zijn bijvoorbeeld medische kosten, verzorgingskosten en het inkomen dat wegvalt of steeds lager wordt door arbeidsongeschiktheid. Smartengeld is daarnaast een schadepost waar elk letselschade slachtoffer recht op heeft. Als er sprake is van blijvend letsel zal ook schade vergoed worden die in de toekomst ligt. De berekening van toekomstige letselschade kan erg ingewikkeld zijn. Het gaat daarbij vaak om hoge vergoedingen, waarbij tevens rekening dient te worden gehouden met toekomstige pensioen- en belastingschade.

De letselschade advocaten van Tanger Advocaten hebben ruime ervaring om u hierbij juridisch bij te staan. Wij hebben de kennis en ervaring om er bij de onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij uit te halen wat er in zit. Wij weten welke schadeposten er zoal spelen en wij weten hoe verzekeraars proberen de schade-uitkering zoveel mogelijk te beperken. Meestal lukt het met onze kennis en ervaring de zaak in overleg met de verzekeraar te regelen.

In de gevallen waarin dat niet lukt, moet geprocedeerd worden. Bij het voeren van een dergelijke procedure heeft het slachtoffer er een groot belang bij om zich te laten bijstaan door een gespecialiseerd letselschade advocaat van Tanger Advocaten. Want er zijn verschillende soorten procedures mogelijk, de deelgeschil-procedure, het voorlopig deskundigenbericht, het voorlopig getuigenverhoor, kort geding en bodemprocedure. De juiste keuze van de procedure is van groot belang voor de uitkomst.

Hiermee komt ook de meerwaarde van een advocaat ten opzichte van een letselschadebureau aan het licht. Letselschade advocaten kunnen immers snel een vuist maken nu wij op grond van de wet als enige bevoegd zijn om te procederen bij de rechtbank. Het letselschadebureau zal eerder geneigd zijn om een schikking te treffen, omdat zij de zaak anders aan een advocaat moet overdragen. Onze letselschade advocaten kunnen de zaken dus binnenshuis houden en zo niet alleen druk uitoefenen in de onderhandeling door te dreigen met een gerechtelijke procedure, maar de procedure ook zélf te voeren. Dit voorkomt zeer aanzienlijk tijdsverlies en complicaties.

Kosten van letselschade

In het overgrote deel van de gevallen is duidelijk dat de aansprakelijkheid moet worden erkend, zodat geen kosten aan de cliënt in rekening hoeven te worden gebracht. Dan worden onze kosten betaald door de verzekering of tegenpartij. Is aansprakelijkheid nog niet erkend (in de meeste gevallen is dat wel het geval, dus het gaat om uitzonderingen), dan zijn er verschillende alternatieven om de kosten voor u als slachtoffer te beperken: een toevoeging bij de Raad van Rechtsbijstand kan worden aangevraagd indien uw inkomen beneden een bepaald bedrag ligt.

In voorkomende gevallen bieden wij ook aan om ‘no-cure-no-pay’ te werken. We vinden altijd een oplossing voor de kosten. Vraag naar de mogelijkheden.

Als de aansprakelijkheid is erkend vormen de buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand een onderdeel van de schade en vergoedt de aansprakelijke verzekeraar de advocaatkosten. Op deze wijze wordt het slachtoffer niet op kosten gejaagd en volgt een volledige compensatie waar het slachtoffer recht op heeft. Dat is het doel van Tanger Advocaten en daarvoor maken wij ons steeds weer sterk.

Overlijdensschade

Komt een naaste te overlijden door de schuld van een ander, bijvoorbeeld een verkeers- of arbeidsongeval, of een medische fout, dan hebben de naasten recht op vergoeding van affectieschade. Ook moet de aansprakelijke partij het weggevallen inkomen of hulp in het huishouden vergoeden.  Overlijdensschade betreft ook toekomstschade. De berekening van overlijdensschade is specialistisch werk waar al onze letselschade advocaten deskundig in zijn. Ook in overlijdenschadezaken zijn de kosten van de advocaat onderdeel van de schade en hebben nabestaanden recht op juridische bijstand zodat de kosten daarvoor moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij.

Bel kosteloos en vrijblijvend voor meer informatie en advies.

Onze letselschade advocaten staan voor u klaar:

Mr. E.F. Klungers, 023-5121400
Mr. drs. M.A.M. de Vries-Meijer, 072-5744409
Mr. I.D. Degenaar, 072-5744409
Mr. F.M. Veerman, 0255-547800

Meer informatie

Speciaal voor letselschadeslachtoffers hebben wij een website met uitgebreide informatie en blogs. Kijk op letseladvocaten-nh.nl.

Verder

Onze letselschade advocaten houden zich daarnaast bezig met kwesties als onrechtmatige daad, aansprakelijkheid voor opstallen en dieren, bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsfouten van bijvoorbeeld notarissen, accountants, advocaten, assurantietussenpersonen, makelaars etc.

Heeft u een kwestie of een vraag?

Geslacht
Naam(Vereist)

Neem contact op bij vragen over

  • Ongevallen tijdens het werk

  • Verkeersongevallen
  • Medische fouten
  • Slachtofferclaims bij misdrijven
  • Voorschot bij letselschade

De advocaten van

team letselschade en overlijdensschade

Maak kennis met onze advocaten

Iris

Mona

Frank

Martijn

Ed

Okke

Maaike

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen