Letselschade

Letselschade is de schade die iemand lijdt ten gevolge van een verkeers- of arbeidsongeval of door een onjuist uitgevoerde medische behandeling. Het slachtoffer van letselschade moet vervolgens na het ongeval of de behandeling in een onzekere periode allerlei kosten maken en lijdt op tal van gebieden schade. Voorbeelden hiervan zijn de medische kosten, verzorgingskosten en het inkomen dat wegvalt of steeds lager wordt door arbeidsongeschiktheid. De berekening van toekomstige letselschade kan erg ingewikkeld zijn. Het gaat daarbij vaak om hoge vergoedingen, waarbij tevens rekening dient te worden gehouden met toekomstige pensioen- en belastingschade.

Hier komt bij dat de WAM-verzekeraars bij een verkeersongeluk en de verzekeraars van ziekenhuizen bij een medische fout niet snel geneigd zijn om aansprakelijkheid te erkennen, zodat vaak een dagvaarding opgesteld moet worden om de schadeveroorzaker in rechte te betrekken.

De letselschade advocaten van Tanger Advocaten hebben ruime ervaring om u juridisch bij te staan. Wij hebben de kennis en ervaring om er in onderhandelingen uit te halen wat er in zit. Wij weten welke schadeposten er zoal spelen en wij weten hoe verzekeraars proberen hun schade zoveel mogelijk te beperken. Meestal lukt het met deze kennis en ervaring de zaak in overleg met de verzekeraar te regelen. Wij werken in dit traject altijd op basis van no cure-no pay.

In de gevallen waarin dat niet lukt, moet geprocedeerd worden. Bij het voeren van een dergelijke procedure heeft het slachtoffer er een groot belang bij om zich te laten bijstaan door een gespecialiseerd letselschade advocaat van Tanger Advocaten. Want er zijn verschillende soorten procedures mogelijk, de deelgeschil-procedure, het voorlopig deskundigenbericht, het voorlopig getuigenverhoor, kort geding en bodemprocedure. De juist keuze is essentieel.

Omvang van de letselschade

Tussen het ongeval en het moment waarop de volledige schadevergoeding is ontvangen zitten twee fasen. In de zogenaamde ‘vestigingsfase’ dient de aansprakelijkheid erkend te worden. De tweede fase wordt wel de ‘omvangsfase’ genoemd en daarin wordt de uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding vastgesteld.

In deze laatste fase van letselschade gaan de belangenbehartigers van het slachtoffer en de schadeveroorzaker – veelal een medewerker van een verzekeringsmaatschappij – om de tafel zitten om de uiteindelijke hoogte van de letselschade vast te stellen. Een dergelijk onderhandelingsproces kan enige tijd duren omdat kort na het ongeval doorgaans nog niet duidelijk is wat het letsel precies is, hoe het herstel zal zijn en of er restklachten blijven bestaan. Soms komen partijen er niet uit en dient de hoogte van de letselschade door de rechtbank te worden vastgesteld. Ons streven is echter om de letselschade voor u zo snel en efficiënt mogelijk af te handelen.

In ‘omvangsfase’ spelen vaak vragen over de causaliteit, dat wil zeggen de vraag of het letsel wel door het ongeval is veroorzaakt, een grote rol. Bijvoorbeeld bij een opgelopen ‘whiplash’ zal de verzekeraar steeds weer onderzoeken of er geen mogelijkheden bestaan om de letselschade aan een andere oorzaak toe te schrijven. In verband hiermee werken wij samen met medisch adviseurs, dat zijn artsen die speciaal opgeleid zijn om dergelijke verweren te doorgronden en te pareren. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat alle disciplines aanwezig zijn; dit alles vanzelfsprekend om uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen.

Voor zover een cliënt hierover vragen heeft kan bovendien contact opgenomen worden met de arts die dan in een persoonlijk onderhoud uiteenzet wat er op medisch gebied speelt en wat voor een complicaties kunnen optreden in de schadeafwikkeling. Op deze wijze kunnen onze specialisten snel anticiperen op eventuele verweren van de verzekeraar en diens medisch adviseurs, die er doorgaans op uit zijn om uw schadevergoeding zo laag mogelijk te laten zijn.

Hiermee komt ook de meerwaarde van een advocaat ten opzichte van een letselschadebureau aan het licht. Letselschade advocaten kunnen immers snel een vuist maken nu wij op grond van de wet bevoegd zijn om te procederen bij de rechtbank. Het letselschadebureau zal eerder geneigd zijn om een schikking te treffen, omdat zij de zaak anders aan een advocaat moeten overdragen, waarna de opbrengst moet worden gedeeld. Onze letselschade advocaten kunnen de zaken dus binnenshuis houden en zo niet alleen druk uitoefenen in de onderhandeling door een procedure voor te houden, maar de procedure ook zélf te voeren. Dit voorkomt allerlei extra kosten, zeer aanzienlijk tijdsverlies en complicaties.

Kosten van letselschade

In het overgrote deel van de gevallen is duidelijk dat de aansprakelijkheid moet worden erkend, zodat geen of nauwelijks kosten aan de cliënt in rekening hoeven te worden gebracht. Dan worden onze kosten betaald door de verzekering of tegenpartij. Los hiervan kan een toevoeging bij de Raad van rechtsbijstand worden aangevraagd indien het slachtoffer on- of mindervermogend is.

Voor die gevallen waar daadwerkelijk een procedure gevoerd moet worden over de vraag of de veroorzaker van de schade aansprakelijk is, kan altijd worden gesproken over een regeling over kosten, waarbij Tanger Advocaten ook meedoet aan de pilot ‘no-cure-no-pay’, zoals per 1 januari 2014 toegestaan door de Nederlands Orde van Advocaten. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

Indien de aansprakelijkheid al is erkend vormen de buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand een onderdeel van de schade en sturen wij onze declaraties naar de verzekeraar die ze dan moet betalen. Op deze wijze wordt het slachtoffer niet op kosten gejaagd en volgt een volledige compensatie waar het slachtoffer recht op heeft. Dat is het doel van Tanger Advocaten en daarvoor maken wij ons steeds weer sterk.

Letseldesk

Tanger Advocaten N.V. heeft een nieuwe dienst geïntroduceerd voor slachtoffers met letselschade, namelijk de “Letsel Desk” Deze nieuwe dienst geeft slachtoffers de mogelijk om direct contact op te nemen met een advocaat die gespecialiseerd is op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Tijdens dat volledig gratis gesprek zal voor het slachtoffer de tijd worden genomen om te praten over het probleem en zult u direct nader geadviseerd worden over de mogelijkheden van het verkrijgen van een zo hoog mogelijk schadevergoeding. Dit is ook zeer geschikt voor een ‘second opinion’.

Indien nodig zal tevens een afspraak gemaakt kunnen worden met onze specialisten die gedurende een gesprek van één uur geheel gratis met u de zaak doornemen en u zo nader kunnen adviseren over de mogelijkheden. Schroom dus niet om te bellen. Op deze wijze heeft u namelijk op een snelle en eenvoudige manier contact met een specialist die u te woord staat, en dat kost u niets.

Onze letselschade advocaten staan voor u klaar:

Mr. E. Klungers, 023-5121400
Mr. drs. M.A.M. de Vries-Meijer, 072-5744409
Mr. I Degenaar, 072-5744409
Mr. F.M. Veerman, 0255-547800

Meer informatie

Kijk op letseladvocaten-nh.nl voor meer informatie

Verder

Onze letselschade advocaten houden zich daarnaast bezig met kwesties als onrechtmatige daad, aansprakelijkheid voor opstallen en dieren, bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsfouten van bijvoorbeeld notarissen, accountants, advocaten, assurantietussenpersonen, makelaars etc.

Neem contact op bij vragen over

  • Ongevallen tijdens het werk

  • Verkeersongevallen
  • Medische fouten
  • Slachtofferclaims bij misdrijven
  • Voorschot bij letselschade

De advocaten van

team letselschade

Maak kennis met onze advocaten

Mona

Iris

Ed

Okke

Frank

Inga

Martijn

Frank

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen