Procesrecht particulier

Procederen is van oudsher het vak, de core-business van de advocaat. Goed procederen is een kunst. Het vergt een goede beschrijving van de feiten, het vergt een juiste en overtuigende analyse van de juridische gevolgen en een correctie formulering van de gronden en vorderingen of in hoger beroep van de grieven. Rechters zijn erop getraind om in vonnissen argumenten te weerleggen. Onze procesadvocaten zijn erop getraind om dat zo lastig mogelijk te maken. En worden regelmatig bijgeschoold.

Bovendien is er een trend gaande dat de rechtspraak de lengte van processtukken en van pleidooien aan banden legt. Alles over de schutting bij de rechtbank gooien gaat niet. Juist dan is het essentieel dat er een juiste selectie is van de feiten, de argumenten en de rechtsgronden. Onze procesadvocaten beheersen dit als geen ander.

Tanger Advocaten is van oudsher een proceskantoor

Wij staan erom bekend dat wij “bijten”. Niet na 10 sommaties en een half jaar wachten, maar snel en hard. Met of zonder beslag, in kort geding of in een bodemprocedure. Natuurlijk proberen we altijd eerst de zaak op te lossen, maar als dat niet lukt gaan wij een procedure niet uit de weg. De proceservaring is daarom enorm. Bent u eiser? wij zorgen voor de juiste vorderingen en kennen ook alle middelen die het recht ter beschikking stelt indien er bewijsnood is, van getuigenverhoor, deskundigenbericht tot bewijsbeslag. Wij weten hoe schade te vorderen ook in de gevallen waarin de schade niet eenvoudig is vast te stellen. Wij beperken ons niet tot het maken van het processtuk, maar wij helpen met het opbouwen van de zaak, van feitenonderzoek tot het afnemen van verklaringen. Wij helpen de zaak te “maken”.

Maar ook bij het voeren van verweer kennen wij de klappen van de zweep. Onze procesadvocaten weten precies welke weren beschikbaar zijn en wat de mogelijkheden zijn om de schade te beperken als het gelijk onverhoopt niet aan uw kant is.

Veel proceservaring in grote en kleine zaken maken een goede procesadvocaat. Onze advocaten hebben die ervaring.

Neem contact op bij vragen over

 • Gerechtelijke procedure

 • Dagvaarding
 • Kort geding
 • Voorlopige voorzieningen
 • Conclusie van Antwoord
 • Vrijwaringsincident
 • (Voorlopig) getuigenverhoor
 • Deskundigenbericht
 • Griffierecht
 • Bodemprocedure
 • Vonnis
 • Hoger beroep
 • Cassatie
 • Verzet
 • Verstek
 • Arbitrage
 • Mediation
 • Conservatoir beslag
 • Executoriaal beslag
 • Derdenbeslag
 • Eigenbeslag
 • Scheepsbeslag
 • Beslagvrije voet
 • Openbare verkoop

De advocaten van

team procesrecht

Maak kennis met onze advocaten

Salim

Michel

Ton

Frank

Martijn

Tim

Mitchel

Okke

Maaike

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen