Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is één van de belangrijkste specialisaties van ons kantoor. Dit rechtsgebied omvat een groot deel van onze dienstverlening aan ondernemers. Het omvat onder meer de navolgende onderdelen:

Contracten

Wij maken en beoordelen contracten. Alle soorten contracten. Daarbij beoordelen we niet alleen of er in staat wat is afgesproken, maar ook de risicoverdeling, de definiering van overmachtsituaties, wijzigingsbedingen etc.

Algemene voorwaarden

Wij maken en beoordelen algemene verkoopvoorwaarden, algemene inkoopvoorwaarden, raamcontracten, Service Level Agreements etc. Juist door onze uitgebreide proceservaring kunnen wij goed inschatten welke bedingen belangrijk zijn om uw positie te verbeteren, en welke ondergeschikt.

Samenwerking

Wij maken en beoordelen samenwerkingen van ondernemers. Joint venture, vennootschap onder firma, gemeenschappelijke rekening, aandeelhoudersovereenkomst. Het belangrijkste bij samenwerkingscontrqacten: wat gebeurt er als de samenwerking eindigt? Logisch zou u zeggen. En toch is onze ervaring dat het te vaal bedroevend slecht is geregeld.

Overname/fusie/participatie

De ondernemingsrechtadvocaten van Tanger begeleiden veel overnames. Van € 10.000 tot € 100 miljoen. Kopen en verkopen. Verkoop, participatie, management buy-in, management buy-out, aandelenparticipatieregelingen. Inclusief due diligence onderzoek.

Inbreukprocedures

Indien inbreuk wordt gemaakt op een garantie of vrijwaring in een overnameovereenkomst, kan dat leiden tot een schadeclaim en een procedure. Maar lang niet iedere inbreuk leidt tot een valide claim. Er zijn veel weren mogelijk. Bent u eiser, dan is het zaak daar goed op te anticiperen, vanaf het eerste moment dat een inbreuk wordt geconstateerd. En denk daarbij vooral om de termijnen die lopen, die soms kort kunnen zijn. Bent u verweerder, dan zijn er de nodige ankers waar u voor kunt gaan liggen. Maar die zult u zelf in de procedure moeten aandragen, de rechtbank doet dat niet ambtshalve.

Groepsstructuren

Een aantal BV’s oprichten is niet zo moeilijk. Maar hoe richt je een concern, een groep in? Welke assets alloceer je in welke vennootschap? Welke contracten moeten tussen de verschillende vennootschappen worden gesloten? Hoe laat je geldstromen lopen? Hoe richt je de interne financiering in? Hoe werkt een personeelsvennootschap? Hoe werkt een materieel of IP-vennootschap? Hoe voorkom je bestuurdersaansprakelijkheid? Wij adviseren.

Aandeelhoudersgeschillen

De ondernemingsrechtadvocaten van Tanger hebben ruime ervaring met adviseren en procederen over aandeelhoudersgeschillen. Doorgaans helpen wij met de onderhandelingen die leiden tot een regeling. Bij dat soort onderhandelingen is goed advies over de rechtspositie belangrijk. Maar daarnaast hebben wij ruimschoots ervaring met procedures bij de rechtbank, in kort geding of bij de ondernemingskamer. Enqueteprocedure, geschillenregeling, tag/drag along kwesties. Wij kennen het recht en de jurisprudentie. Wij kennen de argumenten waarmee de zaak kan gaan “schuiven”.

(Bestuurders)aansprakelijkheid

Ondernemen brengt ook risico’s met zich mee. Zeker wanneer scherper aan de wind wordt gezeild, is het voor u als bestuurder essentieel dat u weet waar de grenzen liggen. Onze ondernemingsrecht advocaten procederen regelmatig over aansprakelijkheidskwesties. Zij kennen wet en jurisprudentie. En zij kunnen daarom uitstekend adviseren hoe risico’s te voorkomen of te beperken.

Overige compliancekwesties

Er zijn nogal wat regels waar een ondernemer aan dient te voldoen. Overal een advcoaat voor inschakelen is doorgaans niet opportuun. Maar het is wel verstandig om de belangrijkste regels en procedures door ons te laten beoordelen. Zoals bijvoorbeeld risico inventarisatie- en evaluatie, privacyreglement, bedrijfsregels, huishoudelijk reglement, Wwft-procedures, veiligheidsinstructies etc.

Gratis advies over ondernemingsrecht

Met praktische, snelle adviezen ondersteunen wij onze zakelijke klanten.  Zo is Tanger Advocaten een belangrijke adviseur voor directie en management. Wij helpen onze klanten veelal ook met gratis advies over ondernemingsrecht. In onze kennisdocumenten vindt u veelal de benodigde basisinformatie. Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u altijd besluiten vrijblijvend advies in te winnen. Onze klanten waarderen het dat juist dit soort korte, snelle zaken kosteloos worden geregeld. Als service. Dat is vrij zeldzaam in de wereld van het ondernemingsrecht waarin bij veel advocatenkantoren de tijd per 6 minuten en volledig moet worden verantwoord. Wij werken anders. In een gesprek van circa 30 minuten kunnen wij kennismaken en u aangeven hoe wij u kunnen helpen. Geheel vrijblijvend, zonder kosten.
Dit kan online of op een van onze locaties in Velsen-zuid, Alkmaar en Haarlem.

Heeft u een kwestie of een vraag?

Geslacht
Naam(Vereist)

Neem contact op bij vragen over

 • Rechtspersonen

 • Statuten
 • Joint-Venture
 • Directie-overeenkomst / directiestatuut / directiereglement
 • Service Level Agreement
 • Algemene Voorwaarden
 • Franchise
 • Aansprakelijkheidsbeperking
 • Geheimhoudingsovereenkomst / NDA
 • Overname
 • Fusie
 • Governance
 • Financiering / geldlening / informeel kapitaal / achtergestelde lening
 • Productie-overeenkomst
 • Geschillenregeling
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Verkoop en waardering van aandelen
 • Uitkoop aandeelhouder
 • Ondernemingskamer
 • Corporate Governance
 • Raamovereenkomst

Meer weten over regelgeving rondom Aandachtspunten bij groepsstructuur

Download de whitepaper Aandachtspunten bij groepsstructuur.

Download de whitepaper

De advocaten van

team ondernemingsrecht

Maak kennis met onze advocaten

Axel

Salim

Mona

Michel

Ton

Frank

Martijn

Tim

Frank

Kevin

Mitchel

Matthijs

Okke

Axel

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen