Corporate Governance

Corporate Governance omvat de regels van goed ondernemingsbestuur. Voor beursgenoteerde bedrijven is er de Corporate Governance Code (www.commissiecorporategovernance.nl), die moet leiden tot betere verslaglegging, beter toezicht en meer zeggenschap en bescherming voor aandeelhouders.

Tanger Advocaten heeft ervaring met de toepassing en implementatie van deze regels, ook bij niet-beursgenoteerde organisaties die deze regels omarmen. Maar niet alle regels staan op papier.
En een goede governance speelt niet alleen bij beursgenoteerde ondernemingen, maar bij iedere wat grotere organisatie. Iedere onderneming, iedere organisatie is anders en iedere ondernemer en bestuurder is anders. Maatwerk statuten, reglementen en overeenkomsten bieden duidelijkheid aan de betrokken partijen en zullen problemen helpen voorkomen.

Bovendien is regels maken, de zogenaamde hard controls, één aspect, maar is het zorgen voor de juiste cultuur die er voor zorgt dat regels worden nageleefd, de zogenaamde soft controls, een ander aspect. Eigenlijk kan het één niet zonder het ander.

De ondernemingsrechtspecialisten van Tanger Advocaten zorgen niet alleen voor de regels, maar adviseren ook over implementatie.

 

Neem contact op bij vragen over

  • Statuten.

  • Reglementen.
  • Arbeidsovereenkomsten / aansluitovereenkomsten / managementletters.
  • Exit-regeling.
  • Administratievoorwaarden.
  • Bestuursconvenanten.
  • Toezichtvarianten.
  • Aansprakelijkheid toezichthouder / commissaris.
  • Rol Ondernemingsraad.
  • Rol inspraak- of adviesorganen.

De advocaten van

team corporate governance

Maak kennis met onze advocaten

Michel

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen