Overeenkomst / Contract

Overeenkomst, contract, convenant, reglement, statuut, verdrag. Allemaal woorden voor hetzelfde, namelijk een document waarin wij afspraken die wij met elkaar maken neerleggen.

In de basis is het maken van een overeenkomst heel simpel. Je schrijft op wat je met elkaar hebt afgesproken. Daar gaat het vaak al mis, omdat mensen het niet goed opschrijven, het onbegrijpelijk opschrijven, het onduidelijk opschrijven of het onvolledig opschrijven. Regelmatig zijn teksten zo moeilijk opgeschreven dat niemand er meer een touw aan kan vastknopen. Regelmatig zijn teksten zo gedetailleerd dat hoofdpunten worden vergeten.

Bovendien moet niet alleen worden opgeschreven wat is afgesproken, er moeten ook voorzieningen worden getroffen als het mis gaat, als er sprake is van overmacht, als er onvoorziene omstandigheden blijken. De Corona pandemie heeft in tal van gevallen de waarde getoond van een goede overmacht-clausule.

Bijzondere aandacht verdient de samenwerkingsovereenkomst. Of het nu gaat om een VOF, een maatschapsovereenkomst, een joint-venture, een aandeelhoudersovereenkomst, een ontwikkelingsovereenkomst of een PPS-overeenkomst. Internet staat er vol mee. Maar essentieel in dit soort overeenkomsten is hoe er met elkaar wordt omgegaan als de samenwerking eindigt. En op dat punt schieten veel internet-versies regelmatig schromelijk tekort. Prima dat een opzet van internet wordt gehaald, maar laat de overeenkomst altijd door ons controleren. Want je kan vaak beter geen overeenkomst hebben dan een slechte overeenkomst!

Bij het maken van een overeenkomst is de hulp van een advocaat daarom wel degelijk gewenst. Een advocaat, niet een notaris, een accountant of een andere adviseur. Want alleen degene die over contracten heeft geprocedeerd en de jurisprudentie kent, kan goed adviseren. Of laat de overeenkomst in elk geval door een advocaat van Tanger Advocaten controleren. Dat is vaak niet meer dan 1 of 2 uur werk maar kan veel narigheid voorkomen.

Als er dan iets mis gaat en u wilt van een overeenkomst af, of u wilt dat de wederpartij de overeenkomst juist nakomt, is het zaak de wettelijke regels voor ingebrekestelling te volgen. Als de juiste formaliteiten niet in acht worden genomen kan een procedure worden verloren, al heeft u in inhoudelijk het grootste gelijk van de wereld.

Neem gratis en vrijblijvend contact op met ons team.

 

Neem contact op bij vragen over

 • Overeenkomst maken.

 • Overeenkomst ontbinden.
 • Ingebreke stellen.
 • Verzuim.
 • Overmacht.
 • Dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden.
 • Subrogatie.
 • Regres.
 • Hoofdelijkheid.
 • Schadevergoeding.
 • ENAC.
 • Schuldeisersverzuim.
 • Electronische overeenkomst.
 • Meerpartijenovereenkomst.

De advocaten van

team overeenkomst / contract

Maak kennis met onze advocaten

Axel

Salim

Michel

Ton

Frank

Martijn

Romana

Tim

Frank

Mitchel

Okke

Axel

Lesley-Ann

Maaike

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen