Erfrecht

Helaas ontstaan er regelmatig conflicten bij de afwikkeling van een erfenis.

Bepaalde kinderen kunnen in het testament zijn uitgesloten of onderbedeeld. Ook kan een kind zijn bevoordeeld, bijvoorbeeld wanneer een onderneming of andere vermogensbestanddelen beneden de werkelijke waarde zijn overgedragen. Roerende zaken die zijn weggegeven, onroerende zaken die voor een “vriendenprijs” zijn verkocht of ingebracht in constructies waarna zij de facto “‘verdwijnen” uit het vermogen, etc.

Maar minstens zo vaak komt het voor dat één van de kinderen denkt dat er iets niet klopt en vervolgens alles en iedereen beschuldigt van fraude.

Erfenis-geschillen zijn dikwijls een bron van jarenlange procedures. Van groot belang is dat er in een vroeg stadium wordt geprobeerd om kwesties te verduidelijken, om te proberen tot een oplossing te komen. Voorkomen moet worden dat partijen procedures worden ingetrokken die als je niet uitkijkt duurder zijn dan waar het geschil over gaat. En als een procedure onvermijdelijk is, dan is het zaak dat voortvarend wordt geprocedeerd met de juiste vorderingen.

En zelfs als er geen geschil is tussen de erfgenamen, dan nog is het in bepaalde gevallen wijs om advies van één van onze erfrechtspecialisten in te winnen, met name als er sprake is van een onderneming, van bezittingen met aanzienlijke waarde of van legaten.  Een verkeerde beslissing kan tot zeer grote schade leiden.

Erfrecht specialisten

De erfrecht-specialisten van Tanger Advocaten hebben kennis van zaken. Zij zijn ook financieel uitstekend onderlegd, hebben tevens kennis van het ondernemingsrecht en werken nauw samen met accountants, belastingadviseurs, notarissen en register-valuators.

Gratis advies over erfrecht

Wij helpen onze klanten daarnaast ook met gratis advies over erfrecht. In onze kennisdocumenten vindt u veelal de benodigde basisinformatie. Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u altijd besluiten vrijblijvend advies in te winnen. Onze klanten waarderen het dat juist dit soort korte, snelle zaken kosteloos worden geregeld. Als service. Dat is vrij zeldzaam in de wereld van het erfrecht waarin bij veel advocatenkantoren de tijd per 6 minuten en volledig moet worden verantwoord. Wij werken anders. In een gesprek van circa 30 minuten kunnen wij kennismaken en u aangeven hoe wij u kunnen helpen. Geheel vrijblijvend, zonder kosten.
Dit kan online of op een van onze locaties in Velsen-Zuid, Alkmaar en Haarlem.

Heeft u een kwestie of een vraag?

Geslacht
Naam(Vereist)

Neem contact op bij vragen over

 • Testament

 • Kindsdeel
 • Legitieme Portie
 • Erfenis
 • Vruchtgebruik
 • Legaat
 • Nalatenschap
 • Verwerping erfenis
 • Beneficiaire aanvaarding
 • Verklaring van erfrecht
 • Executeur-testamentair
 • Testamentaire lasten
 • Vereffening van de nalatenschap
 • Testamentair bewind
 • Erfopvolging

De advocaten van

team erfrecht

Maak kennis met onze advocaten

Michel

Raquella

Zoë

Okke

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen