Het vergeten testament

Inleiding

Wanneer een dierbare is overleden, rijst vaak al snel de vraag of er een testament is. Dit kan je nagaan in het Centraal Testamenten Register (CTR).

Soms blijkt uit het CTR dat er lange tijd geleden een testament is opgesteld. Dit hoeft natuurlijk geen probleem te zijn. Als de leefsituatie van de overledene niet wezenlijk is veranderd, kan een oud testament nog steeds relevant zijn. De wilsbeschikkingen in het testament zullen dan – ook al zijn deze verouderd – geen verrassing zijn voor de nabestaanden.

Maar wat als de situatie wel wezenlijk is veranderd? Wat als blijkt dat de overledene zijn of haar testament is vergeten? Kun je daar dan iets aan doen?

Uitleg testament

In sommige gevallen wel. Het wettelijk erfrecht schrijft voor dat bij de uitlegging van een testament moet worden gekeken naar de verhoudingen die de overledene kennelijk wenste te regelen, en naar de omstandigheden waaronder het testament is gemaakt.

Zo is het al meermaals voorgekomen dat een overledene bij het opmaken van het testament nog geen echtgenoot had, maar bij overlijden wel. In dit geval kan de uiterste wilsbeschikking zo worden uitgelegd dat deze alleen gold voor de situatie ten tijde van het opstellen ervan, en niet voor de situatie ten tijde van het overlijden. Het testament kan daarmee van tafel worden geveegd, waardoor het wettelijk versterfrecht van toepassing kan worden verklaard

Vragen?

Herken je deze situatie? Heb je vragen over een mogelijk vergeten testament? Of heb je andere vragen over het erfrecht? Neem dan contact op met mr. Zoe Houben via z.houben@tanger.nl of 0255-547800.

Over Mr. Z.C.E. Houben

Zoë focust zich op het personen- en familierecht. Zij is een betrokken, enthousiaste en gedreven advocaat.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-528 65 892
E-mail z.houben@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over erfrecht

Bekijk alle artikelen