Consumentenrecht

Heeft u een product gekocht bij een verkoper en ontstaan er problemen? Bijvoorbeeld omdat de verkoper niet tijdig het product heeft afgeleverd? Of omdat het product gebrekkig of defect blijkt te zijn? Of omdat andere afspraken uit de koopovereenkomst niet worden nagekomen? Ook dan kunnen wij u helpen om het probleem op te lossen.

Afhankelijk van het soort probleem zullen wij eerst met u de verkoper ‘in gebreke stellen’. Dat wil zeggen dat de verkoper nog een laatste keer de gelegenheid krijgt binnen redelijke termijn de afspraken toch na te komen en het probleem op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de verkoper nog een laatste termijn wordt gegeven alsnog tot tijdige aflevering van het product over te gaan. Maar dit kan ook zijn dat de verkoper nog een laatste keer een termijn krijgt het gebrekkige of defecte product te vervangen of te herstellen. Samen met u kijken wij wat er mogelijk is, zodat het probleem kan worden opgelost.

Het kan ook voorkomen dat de verkoper zelfs na een ingebrekestelling nalaat om de afspraken na te komen. Als dat gebeurt, zal de verkoper in ‘verzuim’ komen te verkeren. Wij helpen u met het vaststellen en laten ontstaan van het verzuim van de verkoper. Het gevolg van het verzuim is doorgaans dat u het recht krijgt om de koopovereenkomst te ontbinden, waarna u uw geld kan terug vragen.

 

Neem contact op bij vragen over

  • een gebrekkig of defect product

  • een niet tijdige aflevering
  • de bedenktermijn
  • het retourneren
  • het in gebreke stellen van de verkoper
  • het ontbinden, opschorten of verrekenen bij de koop
  • het terugvorderen van een aanbetaling of de aanschafprijs

De advocaten van

team consumentenrecht

Maak kennis met onze advocaten

Ayla

Okke

Tim

Abslem

Eline

Mitchel

Kevin

Frank

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen