HomeAdvocaatMr. K.R. Stephan

Mr. K.R. (Kevin) Stephan

Kevin adviseert en procedeert voornamelijk over ondernemers-rechtelijke vraagstukken. Hij staat ondernemers bij in arbeidszaken en huurgeschillen, maar tot de dagelijkse praktijk behoort ook het opstellen van contracten en advisering in algemeen verbintenis- of goederenrechtelijke vraagstukken. En voor ingewikkelde verdelingen, of het nu is van huwelijksgemeenschappen of van bedrijfsvermogen, staat hij 24/7 klaar.

Buiten zijn werk als advocaat is hij politiek actief, onder meer als lid van de gemeenteraad van Zandvoort.

Kevin is sinds 2015 verbonden aan Tanger Advocaten. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en is in 2015 be√ędigd als advocaat.

Kevin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten opleidingen te volgen op ieder geregistreerd rechtsgebied.