Huur en pacht


Huur en pacht leveren van oudsher veel geschillen op. Veel voorkomend is het niet betalen van huur, de ontruimingsprocedure en verhaal van achterstallige huurpenningen. Maar denk ook aan huuropzegging, huurprijsaanpassing, servicekosten, exploitatiebijdragen en geschillen over onderhoud.

De vastgoedspecialisten van Tanger Advocaten treden op voor woningbouwverenigingen, exploitanten van winkelcentra, franchisegevers, particuliere- en zakelijke beleggers en verpachters / verhuurders in de agrifoodsector.

Onze vastgoedadvocaten adviseren, bemiddelen en procederen onder andere over de volgende onderwerpen:

–           Huurovereenkomst.
–           Pachtovereenkomst.
–           Huurprijsaanpassing.
–           Pachtprijsherziening.
–           Opzegging.
–           Ontruimingsbescherming.
–           Connexiteit.
–           Ontbinding.
–           Exploitatiebijdrage.
–           Servicekosten.
–           Achterstallig onderhoud.
–           Exploitatieplicht.
–           Opzegging via surseance van betaling.
–           Indeplaatsstelling.
–           Huurcommissie.
–           Voorkeursrecht pachter.
–           Erfpacht.
–           Onderhuur en onderverhuur.
–           Renovatie en huur.
–           Dringend eigen gebruik.
–           Grondkamer.

Bent u huurder of verhuurder en heeft u vragen over het huurrecht, wilt u geadviseerd worden of heeft u rechtsbijstand nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Neem direct contact op