Huur en pacht


Huur en pacht leveren van oudsher veel geschillen op.
Veel voorkomend is het niet betalen van huur, de ontruimingsprocedure en verhaal van achterstallige huurpenningen.
Maar denk ook aan huuropzegging, huurprijsaanpassing, servicekosten, exploitatiebijdragen en geschillen over onderhoud.

De vastgoedspecialisten van Tanger Advocaten treden op voor woningbouwverenigingen, exploitanten van winkelcentra, franchisegevers, particuliere – en zakelijke beleggers en verpachters / verhuurders in de agrifoodsector.

Neem gratis en vrijblijvend contact op met ons team wanneer u vragen heeft over:

–           Huurovereenkomst.
–           Pachtovereenkomst.
–           Huurprijsaanpassing.
–           Pachtprijsherziening.
–           Opzegging.
–           Exploitatiebijdrage.
–           Servicekosten.
–           Achterstallig onderhoud.
–           Exploitatieplicht.
–           Opzegging via surseance van betaling.
–           Indeplaatsstelling.
–           Huurcommissie.
–           Voorkeursrecht pachter.
–           Erfpacht.
–           Onderhuur en onderverhuur.
–           Renovatie en huur.
–           Dringend eigen gebruik.
–           Grondkamer.