Strafrecht

Waar het strafrecht nog wel eens een ‘ver van mijn bed show’ kan lijken, kan juist het strafrecht, ook zonder dat u het bewust opzoekt, op uw pad komen. U kunt worden aangemerkt als verdachte, maar ook als slachtoffer kunt u met het dit rechtsgebied in aanraking komen.

Impact

Omdat het strafrecht gepaard gaat met vergaande bevoegdheden voor de politie en het Openbaar Ministerie, heeft een strafrechtelijke procedure vaak grote gevolgen voor u als persoon. Het is precies daarom van groot belang dat u dan wordt bijgestaan door een vakbekwame, ervaren en doortastende strafrecht advocaat. Een advocaat die weet wat úw rechten zijn in de zaak en er te alle tijde naar streeft om uw belangen te behartigen. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten.

Bent u aangehouden? Valt de FIOD (fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) bij u thuis binnen? Wordt u opgeroepen voor een zitting door middel van een dagvaarding? Of krijgt u bericht van het Openbaar Ministerie om naar aanleiding van een strafbaar feit dat (door u) is gepleegd op gesprek te komen? Bij Tanger kunt u rekenen op begrip voor de stress, spanning en invloed op uw privé leven die deze gebeurtenissen met zich meebrengen. Onze advocaten nemen ook die omstandigheden in ogenschouw terwijl wij u bijstaan bij een strafzaak. Tegelijk verliezen wij niet het doel van de zaak uit het oog: ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk weet waar u aan toe bent, onder alle omstandigheden streven naar het hoogst haalbare resultaat terwijl we er op toezien dat uw rechten niet worden geschonden.

Fases

Het strafrecht kent cruciale fases, waarbij het van belang is dat de juiste strategie wordt gekozen. U heeft direct na aanhouding recht op een advocaat, ook tijdens  het eerste verhoor. De advocaten van Tanger adviseren u niet alleen omtrent uw recht op zwijgen, maar zien er tegelijk op toe dat diegene die u heeft aangehouden en u verhoord handelt binnen de regels die daarvoor gelden. Ook na het ontvangen van een dagvaarding is het van belang dat u tijdig een strafrecht advocaat inschakelt. Wij vragen uw procesdossier op bij de rechtbank en kunnen dan zien welke bewijzen er tegen u zijn verzameld. Op die manier stellen we zo snel mogelijk een verdedigingsstrategie op, zodat u ook dan zo snel mogelijk weet waar u aan toe bent.

Voorstel officier van justitie

Vergist u zich tot slot ook niet in de impact die een gesprek over een gepleegd strafbaar feit met de officier van justitie kan hebben. Er zal u een voorstel worden gedaan voor (meestal) een taakstraf of een geldboete, om zo buiten de rechtszaal om de zaak af te doen. Dit betekent dus dat, waar de rechter dit normaal gesproken ‘hoort’ te doen, het Openbaar Ministerie u een straf oplegt. Juist dan is het dus ook verstandig om één van onze strafrechtadvocaten in te schakelen, die kan beoordelen of een voorstel wel redelijk is of misschien afgewezen moet worden.

Soorten strafrecht

Er zijn diverse soorten strafrecht. Met andere woorden, het strafrecht kent deelrechtsgebieden. Eén van die rechtsgebieden is het commune strafrecht. Het commune strafrecht bestaat uit de ‘gangbare’ strafbare feiten. Denkt u daarbij aan diefstal en mishandeling, maar ook aan moord en doodslag.

Het strafrecht kent ook een apart rechtsgebied voor drugszaken. Voor dit soort zaken geldt de Opiumwet. Omdat Tanger Advocaten ook actief is op Schiphol, kunnen wij u als geen ander bijstaan in dit soort zaken.

Het is helemaal niet ondenkbaar dat er een strafrechtelijke procedure boven uw hoofd hangt omdat u te hard heeft gereden of omdat u een (ernstig) verkeersongeval heeft veroorzaakt. Dit valt namelijk onder verkeersstrafzaken, waarbij de Wegen en Verkeerswet uit 1994 geldt. Dit is een typisch voorbeeld van strafrecht dat op uw pad kan komen zonder dat u het opzoekt. De gevolgen zijn echter groot, alleen al omdat uw rijbewijs zal worden ingevorderd.

Tot slot kunnen ook minderjarigen in aanraking komen met het strafrecht. Het jeugdstrafrecht is geen apart rechtsgebied maar er gelden wel aparte regels voor jeugdzaken. Naast het strafrechtelijke aspect kunnen bovendien ingrijpende zaken spelen als ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.

 

Gratis advies omtrent uw zaak

Bent u gearresteerd, wordt u gedagvaard voor de strafrechter, is uw rijbewijs ingenomen, heeft er een huiszoeking bij u plaatsgevonden of wordt u beschuldigd van bijvoorbeeld diefstal, mishandeling of fraude? Van welk soort strafrechtelijk feit er dan ook sprake is, schroomt u vooral niet om contact met ons op te nemen. In een gesprek van circa 30 minuten kunnen wij kennismaken en u aangeven hoe wij u kunnen helpen. Geheel vrijblijvend, zonder kosten.
Dit kan online of op een van onze locaties in Velsen-zuid, Alkmaar en Haarlem.

Heeft u een kwestie of een vraag?

Geslacht
Naam(Vereist)

De advocaten van

team strafrecht

Maak kennis met onze advocaten

Robert

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen