Bestuursrecht

De advocaten bestuursrecht van Tanger Advocaten adviseren en procederen over alle bestuursrechtelijke kwesties. Doorgaans op het gebied van vergunningen en omgeving. Maar ook op het gebied van handhavingskwesties, wet openbaarheid van bestuur-kwesties, wet normering topinkomens- kwesties etc. Omdat wij zowel overheden als bedrijfsleven adviseren, weten wij aan beide zijden ‘hoe de hazen lopen.’

Het bestuursrecht kent een aparte wijze van procesvoering. In de bezwaarfase spelen juridische argumenten wel een rol, maar ligt de nadruk op overtuigen, argumenten en tegenargumenten, wijzen op gevolgen, tegen-deskundigen etc. De bezwaarfase is daarom een cruciale fase. In deze fase hebben wenselijke uitkomsten en redelijkheid en billijkheid een voorname rol. In de beroepsprocedure spelen juridische argumenten de hoofdrol en is veel minder tot vrijwel geen ruimte voor redelijkheidsargumenten. Het juist inschatten van de mogelijkheden en onmogelijkheden, wanneer procederen en wanneer onderhandelen is van groot belang om het doel te bereiken. De kennis en ervaring van onze bestuursrechtadvocaten zijn daarbij van grote waarde.

Onze bestuursrecht advocaten

Onze bestuursrecht advocaten zijn bedreven en getraind in het voeren van onderhandelingen en procedures. Hoewel een advocaat vaak niet noodzakelijk, is het wel aan te bevelen. De overheid, een bestuursorgaan, is aan veel zorgvuldigheidsregels gebonden die grotendeels zijn neergelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht. Het niet nakomen van deze regels kan het besluit ongeldig maken. Dat kan goed zijn als u het er niet mee eens bent, maar het kan een ramp zijn wanneer daardoor een vergunningstraject opnieuw moet. Hoe groter het belang, hoe noodzakelijker het is dat uw bestuursrecht advocaat er boven op zit.

Kennismaken met Tanger

In een gesprek van circa 30 minuten kunnen wij kennismaken en u aangeven hoe wij u kunnen helpen. Geheel vrijblijvend, zonder kosten.
Dit kan online of op een van onze locaties in Velsen-zuid, Alkmaar en Haarlem.

Heeft u een kwestie of een vraag?

Geslacht
Naam(Vereist)

Neem contact op bij vragen over

 • Vergunningen

 • Bestemmingsplan
 • Planschade
 • Onteigening
 • Wet Voorkeursrecht Gemeenten
 • Aanschrijvingen & dwangsommen
 • Nadeelcompensatie
 • Erfpacht
 • Aanbesteding
 • Bezwaarprocedure
 • Beroepsprocedure
 • Voorlopige voorzieningen

De advocaten van

team bestuursrecht zakelijk

Maak kennis met onze advocaten

Frank

Okke

Nick

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen