Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)

Inleiding
Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking. Deze wet verduidelijkt de regels voor het bestuur en toezicht binnen verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Daarnaast ziet de wet op tegenstrijdige belangen tussen bestuurders en commissarissen, hun aansprakelijkheid, hun ontslag, stemrechten en ontstentenis en belet. Het doel van de wet is om de regeling voor bestuur en toezicht zoveel mogelijk te uniformeren.

De wet bevat een uniforme regeling voor de informatieplicht van het bestuur. Dit houdt onder andere in dat het bestuur de raad van commissarissen tijdig van informatie moet voorzien. Het bestuur krijgt daarnaast primair de verantwoordelijkheid om dit uit eigen beweging te doen. De raad van commissarissen moet op haar beurt bij twijfel wel controleren. Doet zij dit niet, dan kan er sprake zijn van onbehoorlijke taakvervulling.

Bent u bijvoorbeeld als bestuurder betrokken bij een vereniging en wilt u weten waar u aan toe bent, dan is het raadzaam om de statuten na te laten kijken. Wij kunnen dit voor u oppakken en u hierover informeren.

De wet inhoudelijk
Voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen is het mogelijk geworden om een one-tier board aan te stellen. Een one-tier board is een monistisch bestuursmodel. Dit houdt in dat de toezichthouders deel uitmaken van het bestuur. Er is dus sprake van één bestuur waar zowel uitvoerende- als niet-uitvoerende bestuurders in zitten. De vereniging en stichting hebben tevens op grond van de nieuwe wet de mogelijkheid om een raad van commissarissen aan te stellen als toezichthoudend orgaan.

Heeft uw vereniging of stichting dit nog niet, maar wilt u dit wel na 1 juli? Dan kunnen wij dit in samenwerking met de notaris voor u regelen.

Met betrekking tot de taakvervulling van bestuurders en commissarissen heeft de wet gelijkluidende artikelen opgenomen. De kern hiervan luidt dat zowel bestuurders als commissarissen zich bij het vervullen van hun taak richten naar het belang van de rechtspersoon. Het is daarbij ook de bedoeling dat bestuurders en commissarissen het belang van de rechtspersoon laten prevaleren boven hun eigen belangen.

Met betrekking tot aansprakelijkheid is de belangrijkste wijziging dat het bewijsvermoeden bij faillissement ook gaat gelden voor commerciële verenigingen en stichtingen. Semipublieke verenigingen of stichtingen, zoals pensioenfondsen en onderwijsinstellingen, vallen daar dan dus ook onder. Dit bewijsvermoeden geldt echter niet voor informele verenigingen en stichtingen.

Tot slot
Bent u geïnteresseerd in de andere wijzigingen of wilt u zich vrijblijvend laten informeren? Dan kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar 0255 – 547 800 of stuur een e-mail naar info@tanger.nl.

Neem direct contact op

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over bestuursrecht zakelijk

Bekijk alle artikelen