Incasso

Geen enkel bedrijf ontkomt aan een goed georganiseerd debiteurenbeheer.
Ondanks het strikt hanteren van betaaltermijnen en het tijdig aanschrijven van debiteuren komt het helaas voor dat sommige debiteuren niet tijdig tot betaling overgaan.

En wat dan?
Veel ondernemers kiezen er terecht voor de debiteur eerst mondeling te confronteren met het onbetaald laten van facturen.
Wanneer een debiteur ook daarop niet betaalt, ontkomt u er niet aan stevigere maatregelen tegen de wanbetaler te nemen.

Het probleem met veel incassobureaus, deurwaarders en zelfs advocaten is dat incassotrajecten lang duren.
Tanger Advocaten heeft daarom het QuickCollect-concept ontwikkeld. QuickCollect kent 3 fasen.

Fase 1 is de fase bij de klant zelf.

Wij assisteren u bij het maken van de juiste herinnerings-, aanmaning- en sommatiebrieven met bijbehorende bijlagen.
Aan uw creditmanager/debiteurenbeheerder worden aanwijzingen gegeven over het incassotraject in eigen beheer en het samenstellen van een incassodossier.

Deze diensten bieden wij u gratis aan.

Fase 2 is de incassofase.

Betaalt de debiteur niet, dan wordt het door u samengestelde incassodossier aan onze incasso-advocaat gestuurd.

Binnen twee werkdagen vangt een incassotraject aan dat maximaal 3 weken duurt en waarin volgens een door ons in eigen beheer ontwikkeld concept de debiteur niet alleen schriftelijk maar ook telefonisch en per mail wordt benaderd.

Dit traject is dermate intensief en op de debiteur persoonlijk gericht dat het er toe leidt dat meer dan 60% van de incasso’s binnen deze termijn leidt tot ofwel algehele betaling ofwel een acceptabele betalingsregeling.
Het op een vaste manier, consequent en persoonlijk benaderen van de debiteur is de kracht van QuickCollect .
De ontwikkeling van het QuickCollect-concept is het resultaat van het bundelen van meer dan 35 jaar incasso-ervaring. Dit concept heeft zich bewezen en kan daarom op basis van No Cure, No Pay worden verricht.

Fase 3 is de procedurefase.

Helaas leiden fase 1 en 2 niet in alle gevallen tot betaling of een regeling.
In die gevallen wordt binnen 4 weken na aanvang van het incassotraject met u besproken welke incassoprocedure wordt gekozen.
Incassoprocedure met of zonder beslag, bodemprocedure of kort geding, danwel faillissementsaanvraag.
No Cure, No Pay is in deze fase niet mogelijk.

Wel kunnen wij iedere procedure op de meest efficiënte wijze voor u voeren doordat wij werken met verschillende tarieven, vanaf € 130,– per uur (excl. BTW), afhankelijk van het belang en de moeilijkheidsgraad van de zaak.

Maar in alle gevallen wordt de procedure, in tegenstelling tot veel incassobureaus of deurwaarders, door een advocaat gevoerd.
En de organisatie van de unit Incasso van Tanger Advocaten is geheel er op gericht dat voortvarend wordt geprocedeerd, zodat u niet langer op uw geld hoeft te wachten dan strikt noodzakelijk.

Neem contact op bij vragen over

  • Incasso

  • Niet betalende debiteuren
  • Incassodagvaarding
  • Incasso kort geding
  • Beslag
  • Aanvraag faillissement
  • Aansprakelijk stellen directeur van de debiteur
  • Credit Management

De advocaten van

team incasso

Maak kennis met onze advocaten

Salim

Michel

Romana

Tim

Mitchel

Okke

Lesley-Ann

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen