Arbeidsrecht

Als u te maken krijgt met juridische vraagstukken op het werk, dan zijn de arbeidsrechtadvocaten van Tanger er om u te adviseren. Het kan gaan om eenzijdige aanpassing van de arbeidsovereenkomst, het zomaar laten vervallen van vakantieuren of bonusregelingen, het aanpassen van de auto van de zaak regeling. Of om zaken met nog meer impact zoals functiewijziging, ontslag, schorsing of ontslag op staande voet.

Krijgt u een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Er zijn juristen die vrij makkelijk positief adviseren om zodoende met weinig tijdsbesteding de vaste kostenvergoeding voor adviseurs binnen te halen die deel uitmaakt van het aanbod. Die bedraagt doorgaans snel € 500,– tot € 1.000,– wat met 1 of 2 uur werk makkelijk is binnen te halen. Zo gaan wij NIET te werk. Wij verdiepen ons in de situatie, wij doen ook zelf onderzoek en wij adviseren u over het voorstel. In vrijwel alle gevallen zien wij mogelijkheden om het voorstel in onderhandelingen verbeterd te krijgen. En in vrijwel alle gevallen lukt dat ook. Omdat wij vaak genoeg ook voor werkgevers optreden, kunnen wij zeer goed inschatten waar de “ruimte” zit.

En komen wij er niet uit met de werkgever en moet er geprocedeerd worden, dan is uw arbeidsrechtadvocaat van Tanger degene die u exact adviseert over welke vorderingen u kunt instellen. Wat betreft de billijke vergoeding kennen wij de jurisprudentie, weten wij hoe deze onderbouwd moet worden en regelmatig weten wij zeer, zeer substantiele bedragen aan billijke vergoeding voor onze client toegewezen te krijgen. Veelal een veelvoud van de standaard transitievergoeding.

 

Tijdig advies is van groot belang bij arbeidsrecht

Hoewel de wet en de rechter de werknemer in belangrijke mate beschermen, kunnen onjuiste beslissingen of een onjuiste houding in een eventuele ontslagprocedure het verschil uitmaken tussen wel of geen ontslag en tussen een lage ontslagvergoeding of een hoge ontslagvergoeding. Tussen wel of geen billijke vergoeding. Het is daarom van groot belang dat wij tijdig worden ingeschakeld. Namelijk in het begin van een verbetertraject, reintegratietraject of reorganisatie.

In geval van reorganisatie is het doorgaans verstandig om met verschillende werknemers of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging de krachten te bundelen. Eén front onderhandelt beter.

Wanneer het tot een ontslag dreigt te gaan komen, dan wilt u een arbeidsrecht advocaat die er het maximale uit haalt. In onderhandelingen of in een procedure. Een advocaat die processtukken maakt die de rechter er van zullen overtuigen dat u onrechtvaardig bent behandeld en dat alleen een hoge ontslagvergoeding aan dat onrecht tegemoet komt.

Wij staan voor u klaar, om u te helpen. Altijd.

Gratis advies over arbeidsrecht of conflict

Wij helpen onze klanten ook met (kort) gratis advies over arbeidsrecht. In onze kennisdocumenten vindt u veelal de benodigde basisinformatie. Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u altijd besluiten vrijblijvend advies in te winnen. Onze klanten waarderen het dat juist dit soort korte, snelle zaken kosteloos worden geregeld. Als service. Dat is vrij zeldzaam in de wereld van het arbeidsrecht waarin bij veel advocatenkantoren de tijd per 6 minuten en volledig moet worden verantwoord. Wij werken anders. In een gesprek van circa 30 minuten kunnen wij kennismaken en u aangeven hoe wij u kunnen helpen. Geheel vrijblijvend, zonder kosten.
Dit kan online of op een van onze locaties in Velsen-zuid, Alkmaar en Haarlem.

Heeft u een kwestie of een vraag?

Geslacht
Naam(Vereist)

Neem contact op bij vragen over

 • Arbeidsovereenkomst

 • Beeindigingsregeling
 • Concurrentiebeding
 • Ontslag
 • Ontslagvergunning
 • Ontslag op staande voet
 • Ziekte en re-integratie
 • Oproepcontract
 • Nulurencontract
 • Loonachterstand
 • Gevolgen van reorganisatie
 • Tijdelijke arbeidsovereenkomst / tijdelijk contract
 • Agentuurovereenkomst
 • Ontslag wegens niet goed functioneren
 • Ontslag vanwege ernstige redenen
 • Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden
 • Ontslag wegens verstoorde verhoudingen
 • Opzegverbod
 • Kennelijk onredelijk ontslag
 • Uitzendovereenkomst
 • Ontslagvergoeding / Kantonrechtersformule
 • Demotie/degradatie
 • Re-integratie
 • Concurrentiebeding
 • Gelijke behandeling
 • Passende arbeid
 • Rechten en plichten bij overgang onderneming
 • Arbeidsongeval
 • Vakantiedagen / vakantie uren / overuren
 • “Habe Nichts”

De advocaten van

team arbeidsrecht

Maak kennis met onze advocaten

Axel

Michel

Ton

Tim

Kevin

Mitchel

Okke

Axel

Lesley-Ann

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen