Een failliete onderneming; wat gebeurt er met het personeel?

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal faillissementen de komende maanden naar verwachting zal stijgen. Zowel voor ondernemers als voor  personeel brengt dat de nodige spanningen met zich mee. Wat zijn de rechten en plichten van werknemers? En waar lopen werkgevers tegenaan?

Nu de coronasteunmaatregelen per april 2022 aflopen en de inflatie en energiekosten alsmaar blijven stijgen, is een groeiend aantal (dreigende) faillissementen onvermijdelijk. Naast slepende insolventieprocedures zal ook op het gebied van het arbeidsrecht een hoop moeten gebeuren.

Curator gaat over ontslag na faillissement

De curator is verantwoordelijk voor het op correcte wijze afwikkelen van het faillissement. In de meeste gevallen zal de curator op korte termijn de werknemers ontslaan. Normaal gesproken heeft de werkgever een ontslagvergunning van het UWV of toestemming van de kantonrechter nodig. In faillissement zijn er echter andere arbeidsrechtelijke regels van kracht.

Voor ontslag van personeel van een failliete onderneming heeft de curator een machtiging van de rechter-commissaris nodig. Een ontslag zonder machtiging is vernietigbaar. Tegen een machtiging is gedurende 5 dagen hoger beroep mogelijk.

In plaats van de reguliere opzegtermijnen geldt in faillissement een opzegtermijn van maximaal zes weken, ongeacht de lengte van het dienstverband. Daarnaast gelden er geen opzegverboden, waardoor de curator ook het dienstverband van bijvoorbeeld zieke werknemers kan opzeggen.

Loondoorbetaling en achterstallig loon

Werknemers van het failliete bedrijf hebben recht op loon vanaf de datum van het faillissement tot het einde van de opzegtermijn. Het loon wordt gegarandeerd doorbetaald door het UWV. Ook vorderingen uit achterstallig loon worden overgenomen door UWV, tot maximaal 13 weken voorafgaand aan de datum van het ontslag.

Let op, bij een ontslag tijdens faillissement kan een werknemer géén aanspraak maken op ontslagvergoedingen, zoals een transitievergoeding, een billijke vergoeding of een aanzegvergoeding.

 

Rechtspositie werknemers bij doorstart

De curator zal doorgaans onderzoeken of een failliete onderneming een doorstart kan maken. Dat is mogelijk als (een deel van) het bedrijf nog levensvatbaar is. Bij een doorstart is mogelijk sprake van een zogeheten overgang van onderneming. In die situatie wordt de positie van de werknemer door de wet beschermd. Wat zijn de aandachtspunten voor werkgevers en werknemers?

Nieuw contract?

Of een werknemer na een doorstart een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden, hangt af van de vraag of de doorstart al vóór het faillissement is voorbereid. Als de doorstart is voorbereid, gaat het personeel met dezelfde arbeidsvoorwaarden mee over. Is de doorstart niet voorbereid, dan gaan de arbeidsvoorwaarden niet automatisch mee over. De nieuwe werkgever kan dan een nieuw contract aanbieden. Het is niet altijd even transparant in welke vorm een doorstart wordt gemaakt. Werknemers doen er goed aan hierover juridisch advies in te winnen.

 

Opvolgend werkgeverschap

Van opvolgend werkgeverschap is sprake als een werknemer dezelfde of soortgelijke werkzaamheden gaat verrichten voor een nieuwe werkgever. Dit kan, ook bij een doorstart, verschillende arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. Zo speelt opvolgend werkgeverschap onder andere een rol bij de proeftijd, de opzegtermijn, de transitievergoeding, uitzendtermijnen, het afspiegelingsbeginsel en de ketenregeling.

De doorstartende ondernemer zal bij overname van personeel goed moeten onderzoeken hoe de keten van arbeidsovereenkomsten eruit ziet. Werknemers met een langlopend dienstverband zullen ook bij de doorstarter voor onbepaalde tijd in dienst zijn. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten zullen vroeg of laat automatisch overgaan in contracten voor onbepaalde tijd. Werkgevers is aan te raden dit juridisch goed te laten onderzoeken.

Ook voor de hoogte van de transitievergoeding is het opvolgend werkgeverschap van belang. Bij een doorstart waar personeel wordt overgenomen, tellen de dienstjaren van vóór het faillissement eveneens mee.

Advies

Bij Tanger Advocaten werken zowel zeer ervaren insolventie- als arbeidsrechtadvocaten die ondernemingen en particulieren snel van advies kunnen voorzien of kunnen fungeren als sparringpartner bij uw juridische problemen. Ook worden verschillende advocaten van Tanger regelmatig zelf aangesteld als curator.

Vrijblijvend contact

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere arbeidsrecht gerelateerde zaken? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 0255 – 547 800 of neem rechtstreeks contact op met mr. Axel Arts via a.s.arts@tanger.nl of 0255 – 547 812.

 

Tanger Advocaten N.V.

Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

Over Mr. A.S. Arts

Axel is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam afgestudeerd in het arbeids- en ondernemingsrecht. Tijdens zijn studie heeft hij ervaring opgedaan bij een advocatenkantoor op de Zuidas en daarnaast heeft hij jarenlang een eigen onderneming gedreven. Daardoor weet Axel als geen ander wat er gevraagd wordt in de zakelijke dienstverlening.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-528 65 899
E-mail a.s.arts@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over arbeidsrecht

Bekijk alle artikelen