We zijn een sociaal en maatschappelijk betrokken kantoor dat op verschillende manieren een bijdrage te levert aan mens, maatschappij en onze beroepsorganisatie.
En dat doen wij net even anders dan andere advocatenkantoren.

We verlenen gesubsidieerde rechtsbijstand

We leveren een bijdrage aan het voor iedereen mogelijk maken om toegang tot het recht te hebben. Hierdoor zijn wij niet alleen advocaat van ondernemingen en organisaties, maar ook van particulieren die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit onderscheidt ons kantoor van andere grotere kantoren. Deze kantoren zijn veelal uitsluitend gericht op winst en verrichten uitsluitend werk op basis van uurtarief, waar wij een stap verder gaan. Want wij helpen mensen en vinden het onbelangrijk of dat op basis van een uurtarief of gesubsidieerde rechtsbijstand gebeurt.

We zijn aangesloten bij de Stichting Happy Lawyer

De stichting Happy Lawyer verzorgt gratis rechtsbijstand aan mensen die wat juridische hulp betreft buiten de boot vallen. Zie de website www.happy-lawyer.org. Ook de advocaten van Tanger ondersteunen dit initiatief en zorgen voor het verlenen van  rechtsbijstand door de bemensing van gratis spreekuren en het verlenen van juridische diensten.

We zijn betrokken bij onze beroepsorganisatie: de Nederlandse orde van Advocaten

We leveren een bijdrage aan het continu verbeteren van onze beroepsorganisatie doordat meerdere van onze advocaten daar een actieve rol vervullen. Zo is Michel Moeijes sinds juni 2021 de Deken van het arrondissement Noord-Holland en zijn ook andere advocaten lid (geweest) van het college van afgevaardigden, commissies of werkgroepen. Met deze betrokkenheid proberen we de kwaliteit van en het vertrouwen in onze beroepsgroep nog beter te maken. We hebben niet alleen oog voor onszelf.

We zijn betrokken bij verenigingen

We leveren een bijdrage door actief betrokken te zijn bij verenigingen in de regio’s van onze vestigingen. Zo zijn wij partner van voetbalclub SC Telstar die net als wij in Velsen-Zuid is gevestigd en die op haar beurt een grote bijdrage levert aan sport, jeugd en verbinding in de regio. En sponsoren wij tal van andere verenigingen.

We werken duurzaam en met oog voor milieu

We leveren aan een bijdrage aan duurzaamheid en milieu door onze kantoren en werkwijze als zodanig in te richten. Onze kantoren zijn voorzien van ledverlichting, energiezuinige apparatuur en onze werkwijze is om zoveel mogelijk digitaal te werken, zonder onnodig printen.