Familierecht

Met 5 advocaten is de unit Familierecht van Tanger Advocaten één van de grootste in het arrondissement Noord-Holland. Dat zijn wij geworden door een bovengemiddelde kwaliteit te bieden en een uitstekende service.

Uitgangspunt is dat wij er alles aan doen om de echtscheiding zo goed en voortvarend mogelijk te regelen. Want dat is wat doorgaans het beste is voor iedereen. U krijgt goed en duidelijk advies over uw rechten en plichten. Wij helpen u de juiste keuze te maken en leggen de gemaakte afspraken goed vast in een convenant. De procedure zelf is dan een kwestie van weken, zie ons kennisdocument Scheiden elders op deze website.

Dat is niet hoe het altijd in zijn werk gaat. Want goed en snel regelen kan alleen als beide ex-partners redelijke uitgangspunten hebben. Maar als één van de twee onredelijke uitgangspunten heeft, of het onderste uit de kan wil, dan kan het er in een echtscheidingsprocedure harder aan toe gaan. En ook dan zijn wij bij uitstek de juiste advocaat. Wij kennen het recht, wij kennen de jurisprudentie en al onze familierechtadvocaten hebben veel, zeer veel proceservaring. Dat maakt dat wij uit de zaak slepen wat er in zit.

Dus is het simpel en eenvoudig, dan doen wij het snel en goedkoop. Ligt het lastig en moeten “alle registers open”, dan gaan wij er tegen aan.

Bijzondere expertise hebben wij op het gebied van het huwelijkse voorwaarden. Want die zijn er in alle soorten en maten en kennen de partner vaak veel meer rechten toe dan wat wordt gedacht. Dreigt de verrekening van vorderingen uit hoofde van huwelijkse voorwaarden een kostbaar gebeuren te worden, dan kennen wij de wegen om de schade te beperken. Dreigt u te worden afgescheept met veel minder dan waar u recht op heeft, dan kennen wij de wegen om alle benodigde informatie boven water te krijgen. In beide gevallen begint het met een analyse van waar u recht op heeft, dan wel wat uw verplichtingen zijn. Op basis van deze analyse wordt vervolgens besloten tot een plan van aanpak. Wij hebben veel ervaring met echtscheidingen en verdelingen van ondernemers en aandelen- of vastgoedportefeuilles. En indien de zaak dat vereist wordt samengewerkt met een ondernemingsrechtadvocaat, een notaris, een register-valuator of een mediator.

Wij proberen met onderhandelingen tot het gewenste resultaat te komen. Maar als dat niet lukt, als er geen vooruitgang is, dan aarzelen wij niet om te procederen. Want de ervaring leert dat onder de druk van een procedure de zaken sneller worden opgelost. Hoe wij werken leest u in ons kennisdocument Scheiden elders op deze website.

Onze familierecht specialisten zijn lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars, vFAS.

Neem contact op bij vragen over

Meer weten over regelgeving rondom scheiden?

Download de whitepaper om meer te weten te komen.

Download de whitepaper

De advocaten van

team familierecht

Maak kennis met onze advocaten

Sanne

Zoë

Kevin

Raquella

Inga

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen