Gehuwden/geregistreerd partners

In principe geldt dat degene, met wie de vrouw  – waar het kind uit is geboren – is gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft, de juridische ouder van dat kind wordt. Het ouderschap ontstaat dan van rechtswege, waardoor er geen erkenning nodig is.

Ontkenning vaderschap

Wanneer een man op grond van het feit dat hij op het tijdstip waarop het kind is geboren gehuwd of geregistreerd partner is van de vrouw, uit wie het kind is geboren, ouder van het kind is en blijkt dat hij niet de biologische vader is, kan hij het ouderschap ontkennen. De moeder, de vader of het kind kan in dat geval een gegrondverklaring van de ontkenning aan de rechtbank vragen. Hier zijn echter wel termijnen aan verbonden waar rekening mee moet worden gehouden.

Ontkenning van het door het huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstane moederschap

Ook kan de moeder of het kind zelf gegrondverklaring van de ontkenning van het moederschap van de vrouw die gehuwd of geregistreerd partner is van de moeder uit wie het kind is geboren, wanneer dit middels kunstmatige donorbevruchting is verwekt, aan de rechtbank vragen. Ook hier zijn termijnen aan verbonden.

Ongehuwden/niet geregistreerd partners

Vervangende toestemming erkenning

De partner van de vrouw uit wie het kind is geboren kan, om ouder van het kind te worden, het kind erkennen. Hiervoor is wel de toestemming van de moeder nodig. Geeft de moeder deze toestemming niet, dan kan de rechtbank vervangende toestemming geven. Vaak zal er eerst een DNA-test plaatsvinden voordat de rechtbank op het verzoek beslist. Ook hier zijn termijnen aan verbonden.

Verzoek tot vernietiging erkenning

De moeder, de erkenner, het kind en het Openbaar Ministerie kunnen bij de rechtbank een verzoek tot vernietiging van de erkenning indienen op de grond dat de erkenner niet de biologische vader van het kind is. Vaak zal er eerst een DNA-test plaatsvinden voordat de rechtbank op het verzoek beslist. Ook hier zijn termijnen aan verbonden.

Gerechtelijke vaststelling ouderschap

Wanneer de partner van de moeder het kind weigert te erkennen dan kan de moeder de rechtbank vragen het ouderschap vast te stellen. Vaak zal er eerst een DNA-test plaatsvinden voordat de rechtbank op het verzoek beslist. Ook hier zijn termijnen aan verbonden.

De advocaten van

team afstamming

Maak kennis met onze advocaten

Raquella

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen