Faillissementsrecht/insolventie

De unit Faillissementen van Tanger Advocaten bestaat uit 4 gespecialiseerde advocaten ondersteund door 2 financieel specialisten en is ISO:9001 gecertificeerd. Onze insolventiespecialisten zijn enerzijds actief als curator in een groot aantal faillissementen.Doordat niet alleen specialistische kennis en ervaring aanwezig is, maar ook personele ondersteuning door 2 financiële specialisten en 2 paralegals, zijn wij in staat om faillissementen en surseances van betaling snel, voortvarend maar vooral efficiënt te behandelen.

Anderzijds zijn onze insolventiespecialisten bij uitstek in staat om ondernemingen te adviseren op het gebied van:

Doorstart

U moet uw personele bezetting inkrimpen maar u kunt een reorganisatie met een sociaal plan niet betalen. U dreigt ten onder te gaan aan een claim of aan te dure huur- of leasecontracten. Een faillissement gevolgd door een doorstart is rigoureus, heeft nooit de voorkeur, maar is soms wel de enige verantwoorde optie.

Schuldsanering/akkoord

Per 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) van kracht. Deze wet biedt een saneringsinstrument bij uitstek voor organisaties die, na sanering of reorganisatie, in de kern winstgevend zijn, maar teveel schulden hebben.

Tot 2021 was de situatie dat aan de schuldeisers een akkoord kon worden aangeboden, dat door alle schuldeisers moest worden geaccepteerd. Een enkele weigerachtige schuldeiser kon in kort geding worden gedwongen maar de lat lag daarbij vrij hoog.

Vanaf 2021 is er met de WHOA een wettelijke mogelijkheid om de rechtbank in een relatief eenvoudige, snelle procedure te vragen om het akkoord te homologeren, dat wil zeggen op te leggen aan alle schuldeisers. Een dwangakkoord dus. Sterker, de WHOA voorziet er zelfs in dat aandeelhouders gedwongen kunnen worden hun aandelen over te dragen. Mits sprake is van (dreigende) insolventie.

De WHOA is bovendien een genuanceerd instrument, want het is niet nodig om aan alle schuldeisers een akkoord aan te bieden. Het akkoord kan namelijk worden aangeboden per klasse van schuldeisers. Zo kunnen bijvoorbeeld bij een akkoord financieringsschuldeisers worden ontzien. Of een akkoord kan juist alleen betrekking hebben op financieringsschuldeisers. Bovendien is er een openbare variant (in het handelsregister en in het faillissementsregister wordt bekend gemaakt dat een akkoord wordt aangeboden zodat rechtsmaatregelen kunnen worden opgeschort) en een besloten variant (het aanbieden van een akkoord wordt niet openbaar gemaakt en de rechtbank behandelt verzoeken achter gesloten deuren).

De WHOA is een fantastisch, goed doordacht reorganisatie instrument. Maar als het verkeerd wordt gebruikt, zal het ook gemakkelijk schade kunnen aanrichten. Als je als organisatie een akkoord aanbiedt, zal het in één keer goed moeten zijn. Want een akkoord aanbieden kost snel tussen de 2 en 3 maanden en vindt doorgaans onder tijdsdruk plaats. Als je dan opnieuw moet beginnen omdat iets fout is gegaan, dan is dat zeer vervelend.

Tanger Advocaten heeft de insolventiespecialisten in huis om de WHOA op de juiste manier toe te passen. Neem contact op met mr Michel Moeijes, mr. Salim Hossaini of mr Abslem Ouhrhis.

Bestuurdersaansprakelijkheid/borgtocht

U bent als bestuurder aansprakelijk gesteld. Dat kan zijn door een curator of de belastingdienst, door een schuldeiser of door de nieuwe bestuurder na ontslag.  Wij weten als geen ander wat de mogelijkheden en risico’s zijn. En wij zijn als geen ander in staat om dit soort kwesties te schikken.

Herstructurering

U heeft meerdere vennootschappen. Eén van de vennootschappen is een schip van bijleg. Hoe lost u dit op? Liquideren? Failliet? Akkoord? Of toch reorganiseren.

Concernvorming, financiering en zekerheden, aansprakelijkheid

U heeft meerdere vennootschappen. Er zijn rekening couranten over en weer, er wordt onderling gefactureerd, vennootschappen worden gefinancierd door moedervennootschap of zustervennootschap. Situaties die gevaarlijk of op zijn minst ongelukkig kunnen zijn wanneer een vennootschap door verkoop of insolventie moet worden ontvlochten. Tijdig advies kan problemen en schade voorkomen.

Due diligence

Onze insolventiespecialisten hebben ervaring met een groot aantal bedrijfstakken, zijn ook financieel goed onderlegd en in elk geval breed georiënteerd. Bij uitstek zijn zij in staat om due diligence onderzoek te verrichten in het kader van overname of fusie, reorganisatie of dreigend faillissement. Uitgebreid of quick & dirty, maar altijd onder condities die u zullen meevallen.

Downloads

U bent persoonlijk failliet
Uw vennootschap is failliet

Neem contact op bij vragen over

Handleiding en praktische tips aanbieden WHOA-akkoord.

Lees hier meer over in deze whitepaper.

Download de whitepaper

De advocaten van

team faillissementsrecht/insolventie

Maak kennis met onze advocaten

Axel

Salim

Mona

Michel

Tim

Abslem

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen