Overeenkomst / Contract particulier

Overeenkomst, contract, convenant, reglement, statuut, verdrag. Allemaal woorden voor hetzelfde, namelijk een document waarin wij afspraken die wij met elkaar maken neerleggen.

In de basis is het maken van een overeenkomst heel simpel. Je schrijft op wat je met elkaar hebt afgesproken. Daar gaat het vaak al mis, omdat mensen het niet goed opschrijven, het onbegrijpelijk opschrijven, het onduidelijk opschrijven of het onvolledig opschrijven. Regelmatig zijn teksten zo moeilijk opgeschreven dat niemand er meer een touw aan kan vastknopen. Regelmatig zijn teksten zo gedetailleerd dat hoofdpunten worden vergeten. Bij het maken van een overeenkomst is de hulp van een advocaat daarom wel degelijk gewenst. Een advocaat, niet een notaris, een accountant of een andere adviseur. Want alleen degene die over contracten heeft geprocedeerd en de jurisprudentie kent, kan goed adviseren. Of laat de overeenkomst in elk geval door een advocaat van Tanger Advocaten controleren. Dat is vaak niet meer dan 1 of 2 uur werk maar kan veel narigheid voorkomen.

Als er dan iets mis gaat en u wilt van een overeenkomst af, of u wilt dat de wederpartij de overeenkomst juist nakomt, is het zaak de wettelijke regels voor ingebrekestelling te volgen. Als de juiste formaliteiten niet in acht worden genomen kan een procedure worden verloren, al heeft u in inhoudelijk het grootste gelijk van de wereld. Tussen een wanprestatie en een procedure winnen zitten de nodige stappen die op de juiste wijze moeten worden gevolgd.

Met betrekking tot overeenkomsten met particulieren gelden bovendien in een aantal gevallen aanvullende eisen. Deze aanvullende eisen maken het voor particulieren in deze gevallen makkelijker om onder een onredelijk contract uit te komen. Bijvoorbeeld onredelijk bezwarende algemene voorwaarden of een contract dat tot stand is gekomen onder invloed van oneerlijke handelspraktijken. Dat kan het geval zijn als er oneigenlijke verkoopdruk op de particulier is uitgeoefend, als er onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt of als op een andere onredelijke wijze de particulier is overgehaald om te tekenen voor iets waar hij later spijt van heeft. Onze verbintenisrechtelijke specialisten zijn bij uitstek in staat om u te adviseren.

Neem gratis en vrijblijvend contact op met ons team.

 

 

Neem contact op bij vragen over

 • Overeenkomst maken.

 • Overeenkomst ontbinden.
 • Ingebreke stellen.
 • Verzuim.
 • Overmacht.
 • Dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden.
 • Subrogatie.
 • Regres.
 • Hoofdelijkheid.
 • Schadevergoeding.
 • ENAC.
 • Schuldeisersverzuim.
 • Electronische overeenkomst.
 • Meerpartijenovereenkomst.

De advocaten van

team overeenkomst / contract

Maak kennis met onze advocaten

Axel

Salim

Michel

Ton

Frank

Martijn

Tim

Mitchel

Okke

Axel

Lesley-Ann

Maaike

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen