HomeAdvocaatMr. F.M. Veerman

Mr. F.M. (Frank) Veerman

Frank werkt vanaf januari 2003 bij Tanger Advocaten N.V. waar hij een brede praktijk voert en zich toelegt op zijn specialisatie, zijnde het aansprakelijkheidsrecht. Daadkracht en doortastendheid zijn kernbegrippen binnen de belangenbehartiging van Frank.

Frank heeft lange ervaring met het voeren van procedures en adviseren van cliënten die schade hebben geleden en verhaal wensen. Dit geldt zowel voor beroepsaansprakelijkheidskwesties, overheidsaansprakelijkheden, als ook voor letselschades waarbij moet worden opgekomen voor slachtoffers van arbeidsongevallen, verkeersfouten en medische fouten.

Door de vele procedures heeft Frank een ruime en brede ervaring op het gebied van het proces- en het verzekeringsrecht. Frank heeft hiernaast ook een bijzondere expertise in het bouwrecht, te meer, omdat hij ook een bouwtechnische opleiding heeft genoten. Hierdoor bestaat een brede blik op de praktijk.

Frank heeft na zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam twee post academische opleidingen afgerond, te weten Grotius Personenschade LSA en de opleiding Bouwrecht VBR-A/IBR.

Frank heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Verbintenissenrecht;
  • Letselschaderecht.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.