Bestuursrecht particulier

De advocaten Bestuursrecht van Tanger Advocaten adviseren en procederen over alle bestuursrechtelijke kwesties. Doorgaans op het gebied van vergunningen en omgeving. Maar ook op het gebied van handhavingskwesties, wet openbaarheid van bestuur-kwesties etc. Omdat wij ook de huisadvocaat zijn van verschillende (semi)overheden, weten wij hoe het werkt. Wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Wanneer te procederen, wanneer te onderhandelen en hoe te onderhandelen. Er is doorgaans één doel maar er zijn verschillende wegen om dat doel te bereiken.

Het bestuursrecht kent een aparte wijze van procesvoering. In de bezwaarfase spelen juridische argumenten wel een rol, maar ligt de nadruk op overtuigen, argumenten en tegenargumenten, wijzen op gevolgen, tegen-deskundigen etc. De bezwaarfase is daarom een cruciale fase. In deze fase hebben wenselijke uitkomsten en redelijkheid en billijkheid een voorname rol. Hoewel voor de bezwarfase geen advocaat noodzakelijk is, is het zeer zeker aan te bevelen die wel in te schakelen zeker als de belangen groot zijn. Want in de beroepsprocedure spelen juridische argumenten de hoofdrol en is veel minder tot vrijwel geen ruimte voor redelijkheidsargumenten.

Onze bestuursrecht advocaten

Onze bestuursrecht advocaten zijn bedreven en getraind in het voeren van onderhandelingen en procedures. Hoewel een advocaat vaak niet noodzakelijk, is het wel aan te bevelen. De overheid, een bestuursorgaan, is aan veel zorgvuldigheidsregels gebonden die grotendeels zijn neergelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht. Het niet nakomen van deze regels kan het besluit ongeldig maken. Dat kan goed zijn als u het er niet mee eens bent, maar het kan een ramp zijn wanneer daardoor een vergunningstraject opnieuw moet. Hoe groter het belang, hoe noodzakelijker het is dat uw bestuursrecht advocaat er boven op zit.

 

Heeft u een kwestie of een vraag?

Geslacht
Naam(Vereist)

Neem contact op bij vragen over

 • Vergunningen

 • Bestemmingsplan
 • Planschade
 • Onteigening
 • Wet Voorkeursrecht Gemeenten
 • Aanschrijvingen & dwangsommen
 • Nadeelcompensatie
 • Erfpacht
 • Aanbesteding
 • Bezwaarprocedure
 • Beroepsprocedure
 • Voorlopige voorzieningen

De advocaten van

team bestuursrecht

Maak kennis met onze advocaten

Frank

Okke

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen