Kan de werking van de Wet Open Overheid contractueel worden uitgesloten?

In een contract kan geheimhouding worden afgesproken. Als je een contract sluit met de overheid ligt dat echter anders. Zo volgt uit een uitspraak in een procedure bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2023:17335).

Deze voorzieningenrechter overwoog of de Wet Open Overheid (hierna: Woo) prevaleert boven contractbepaling die openbaar maken beperkt of uitsluit: Woo-verzoek om openbaarmaking vaststellingsovereenkomst terecht gehonoreerd

De voorzieningenrechter oordeelde dat een in een vaststellingsovereenkomst opgenomen clausule die zich verzet tegen openbaarmaking de Woo niet opzij kan zetten. Aanleiding voor dit oordeel was een geschil over de beslissing van het college van B&W op een op de Woo gegrond verzoek om openbaarmaking van de vaststellingsovereenkomst. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan de in de vaststellingsovereenkomst opgenomen ‘openbaarmakingsclausule’ de bepalingen van de Woo niet opzij zetten. Het uitgangspunt van de Woo is immers openbaarheid van informatie.

Dit betekent volgens de voorzieningenrechter dat bij de overheid berustende informatie openbaar is, tenzij sprake is van een of meer uitzonderingsgronden als bedoeld in art. 5.1 en 5.2 Woo. De voorzieningenrechter overweegt dat de betreffende contractbepaling ook ruimte laat voor openbaarmaking in geval van eventuele publiekrechtelijke of politieke informatieplichten van de gemeente zoals bijvoorbeeld voortvloeiend uit de Woo. De voorzieningenrechter oordeelt dat de contractbepaling ook in zoverre niet in de weg staat aan openbaarmaking.

Vragen?

Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 0255 – 547 800 / info@tanger.nl of rechtstreeks met mr. Frank Horstman via f.w.horstman@tanger.nl of 06-52865896.

Over Mr. F.W. Horstman

Frank voert een brede praktijk die zich hoofdzakelijk richt op het bestuursrecht (omgevingsrecht), contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Deze rechtsgebieden worden onder meer toegepast in het vastgoed en in de overheidspraktijk.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-528 65 896
E-mail f.w.horstman@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over bestuursrecht

Bekijk alle artikelen