Gemeente handelt onrechtmatig bij beslissing over tijdelijke noodopvang asielzoekers

In kort geding heeft de civiele voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant op 8 december 2023 ((ECLI:NL:RBOBR:2023:5758) geoordeeld dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld jegens omwonenden. De omwonenden verzochten om een verbod op de huisvesting van 300 asielzoekers in een nabijgelegen hotel gedurende 3 jaar.

De voorzieningenrechter, die fungeert als ‘restrechter’ in spoedeisende zaken, overwoog dat er geen adequate rechtsgang openstaat voor de omwonenden om een vergelijkbaar resultaat te bereiken. Het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente had geen besluit genomen over de tijdelijke noodopvang volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb), wat wel noodzakelijk was vanwege strijdig gebruik met het bestemmingsplan. Het gedoogbesluit van het college werd ook niet als zodanig gekwalificeerd.

Volgens de voorzieningenrechter kon niet van de omwonenden worden verwacht om te wachten op een beroep bij de bestuursrechter, aangezien dit illusoir zou zijn op het moment dat het verwachte besluit zou worden genomen. De omwonenden hadden aangevoerd dat bij de beslissing over de opvang van asielzoekers hun belangen waren genegeerd, en het niet indienen van een handhavingsverzoek of beroep kon hun niet worden tegengeworpen.

Omdat de gemeente volgens de voorzieningenrechter onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig had gehandeld, werd het gevraagde verbod (met aanvullende voorwaarden) toegewezen.

Vragen?

Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 0255 – 547 800 / info@tanger.nl of rechtstreeks met mr. Frank Horstman via f.w.horstman@tanger.nl of 06-52865896.

Over Mr. F.W. Horstman

Frank voert een brede praktijk die zich hoofdzakelijk richt op het bestuursrecht (omgevingsrecht), contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Deze rechtsgebieden worden onder meer toegepast in het vastgoed en in de overheidspraktijk.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-528 65 896
E-mail f.w.horstman@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over bestuursrecht

Bekijk alle artikelen