HomeAdvocaatmr. M. de Waal

mr. M. de Waal

Martijn voert een algemene ondernemingsrechtelijke praktijk met de nadruk op overnames en contracten. Adviseert over franchisecontracten, softwarecontracten, ontwikkelingsovereenkomsten, sociale convenanten, productieovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, service level agreements etc. Verder begeleidt Martijn bedrijven en instellingen bij aanbestedings- en outsourcingtrajecten.