HomeAdvocaatmr. S. Hossaini

mr. S. Hossaini

Specialist ondernemingsrecht en insolventierecht.

Salim maakt deel uit van ons team Agrifood en heeft ruime ervaring inzake aansprakelijkheidszaken, leveringsgeschillen, franchisegeschillen en franchise overeenkomsten.

In insolventiezaken is Salim sturend geweest bij grote faillissementen, doorstarten, surseances van betaling en pre-packs. Hij heeft daarbij ruime ervaring met bestuurdersaansprakelijkheidprocedures en actio pauliana-procedures, zowel eisend als verwerend.

In vastgoedzaken houdt Salim zich vooral bezig met huurgeschillen en zakelijke rechten zoals erfdienstbaarheden, burengeschillen, erfgrensgeschillen, verjaringskwesties etc.

Spreekt vloeiend zeven talen en is dus vaak onze “liaison”- advocaat wanneer in het buitenland moet worden geprocedeerd.