HomeAdvocaatMr. S. Hossaini

Mr. S. (Salim) Hossaini

Salim is partner en specialist op het gebied van het insolventierecht. Hij heeft veel ervaring op het gebied van financiering en zekerheden. Als curator en adviseur is hij betrokken (geweest) bij omvangrijke faillissementen en (complexe) herstructureringen en overnames (in- en buiten faillissement). Daarnaast voert Salim een uitgebreide procespraktijk waarbij hij ondernemingen en hun stakeholders bijstaat in commerciële en ondernemingsrechtelijke procedures, waaronder enquêtezaken voor de Ondernemingskamer en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties.

Salim is lid van INSOLAD, de specialisatievereniging van insolventie advocaten.

Sinds 2008 is Salim verbonden aan Tanger Advocaten. Hij studeerde Nederlands recht en International Public Law aan de Universiteit Leiden en is in 2009 beëdigd als advocaat.

Salim heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten opleidingen te volgen op ieder geregistreerd rechtsgebied.