Wetsvoorstel: Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

De Tweede Kamer behandelt momenteel het wetsvoorstel “Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie”. De verwachting is namelijk dat het aantal turboliquidaties de komende tijd flink gaat toenemen door het recente einde van de COVID-19 steunmaatregelen.

Wat?

Turboliquidatie is de ontbinding op eigen initiatief van, bijvoorbeeld, een B.V. zonder baten (lees: bezittingen), maar wel lasten (lees: schulden). Dit is iets anders dan een faillissement en heeft minder voeten in de aarde. Er kan dan ook makkelijker misbruik worden gemaakt, een van de redenen van het wetsvoorstel.

Hoe?

Het enige dat nodig is, is een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders / het bestuur. Door dit besluit houdt de rechtspersoon direct op te bestaan. Er vindt geen vereffening (lees: financiële afhandeling) plaats zoals bij een faillissement. Vervolgens kan de ontbinding via het formulier “Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap” bij de KvK worden ingeschreven. Klaar is Kees.

Waarom?

De voorgestelde wijzigingen, waarover hieronder meer, moeten de positie van schuldeisers beschermen, transparantie vergroten en misbruik tegengaan.

Wijzigingen

Het bestuur moet straks binnen 14 dagen na het ontbindingsbesluit de volgende stukken bij het handelsregister van de KvK deponeren:

  • een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het voorgaande boekjaar als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt;
  • een beschrijving van:
    • de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding,
    • indien aan de orde, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld, en
    • indien aan de orde, de redenen waarom schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven;
  • de jaarrekeningen over de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, voor zover deze nog niet eerder door de rechtspersoon zijn gepubliceerd.

Na deponering van deze informatie dient het bestuur de schuldeisers hiervan direct schriftelijk op de hoogte te brengen.

Sancties

Niet-naleving kan leiden tot een bestuursverbod of een maximale boete van € 22.500,– dan wel zes maanden hechtenis.

Vragen?

Heeft u vragen over turboliquidatie of andere insolventierecht gerelateerde zaken? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 0255 – 547 800 of rechtstreeks met mr. Tim Slotema via t.slotema@tanger.nl of 0255 – 547 817.

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over faillissementsrecht/insolventie

Bekijk alle artikelen