Uitstel van betaling belastingen i.v.m. coronacrisis gestopt per 1 oktober 2021

Beleid na 1 oktober 2021 bekend
Op 30 augustus jl. kondigde het kabinet aan dat per 1 oktober 2021 de generieke coronasteunmaatregelen zouden worden gestopt. Dit geldt ook voor het bijzonder uitstel van betaling van belastingen vanwege de coronacrisis. In een Kamerbrief van 11 oktober 2021 heeft het kabinet haar beleid voor na 1 oktober 2021 bekendgemaakt. Een link naar de brief treft u hier.
Het beleid ziet er – kort samengevat – als volgt uit.

Hervatten betaling belastingschulden en terugbetalen opgebouwde schuld
Per 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om nieuw opkomende belastingverplichtingen te voldoen. Per 1 oktober 2022 moeten zij beginnen met het terugbetalen van de opgebouwde Belastingschuld. De aflossingstermijn voor de opgebouwde Belastingschuld is verlengd van 3 jaar naar 5 jaar. Uiterlijk 1 oktober 2027 moet de opgebouwde schuld zijn afgelost. De invorderingsrente loopt geleidelijk op van 1% per 1 januari 2022 tot het gebruikelijke tarief van 4% per 1 januari 2024.

Versoepeling kwijtschelding belastingschuld bij saneringsakkoord (WHOA)
Het kabinet kiest nadrukkelijk niet voor een generieke kwijtschelding van belastingschulden. Wel zal de Belastingdienst zich tijdelijk soepeler opstellen bij minnelijke saneringsakkoorden (zoals de WHOA). Tot nu toe werkt de Belastingdienst slechts mee aan een (minnelijk) saneringsakkoord als zij tenminste het dubbele percentage ontvangt van hetgeen concurrente schuldeisers krijgen.  Tijdelijk neemt de Belastingdienst genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als concurrente schuldeisers. Lees: de helft van wat de Belastingdienst normaal gesproken wil ontvangen. Het restant van de opgebouwde Belastingschuld wordt bij een succesvol saneringsakkoord kwijtgescholden. Het versoepelde beleid geldt van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023.

Dit versoepelde beleid vergroot de kans op een succesvol minnelijke saneringsakkoord aanzienlijk. Een minnelijk saneringsakkoord (zoals de WHOA) heeft echter voorbereidingstijd nodig. Inventariseer dus op tijd wat er mogelijk/nodig is voor uw onderneming. Zie het blog van mijn collega Tim Slotema over de WHOA en vraag onze WHOA handleiding hier op.

Verder uitstel van betaling belastingen na 1 oktober 2021
In uitzonderingsgevallen (en onder strikte voorwaarden) kunnen ondernemingen die al vóór 1 oktober 2021 corona-uitstel hebben gekregen, verder uitstel van betaling aanvragen. Het verzoek om verder uitstel kan tot en met 31 januari 2022 worden gedaan.

Vragen?
Heeft u vragen over bovenstaande of hulp nodig bij andere insolventierecht-gerelateerde zaken, neem contact op met één van de advocaten van ons team faillissementsrecht/insolventie.

Over Mr. A. Ourhris

Abslem is advocaat ondernemingsrecht gespecialiseerd in commerciële contracten en faillissementsrecht . Hij adviseert en procedeert in vraagstukken over de nakoming en uitleg van contracten, bestuurders- en aandeelhoudersaansprakelijkheid en onderwerpen die verband houden met een faillissement.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547811
Rechtstreeks 06-528 65 893
E-mail a.ourhris@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over ondernemingsrecht

Bekijk alle artikelen