Organisatie in problemen

De ervaren curatoren van Tanger Advocaten zijn bij uitstek in staat om een organisatie in problemen door te lichten, te analyseren.
Geen langdurige onderzoeken die weken of maanden duren en gevolgd worden door een ellenlang rapport. Maar quick & dirty. Op hoofdlijnen en binnen dagen een analyse van de (grootste) problemen, van de (grootste) risico’s, van de mogelijkheden en de oplossingen.

Omdat kennis van vennootschapsrecht, financieringsrecht, insolventierecht en arbeidsrecht is gebundeld, kunnen snel en efficient verschillende scenario’s op hoofdlijnen worden uitgewerkt. Vanwege de grote kennis en ervaring op het gebied van doorstarten bij faillissement en overname buiten faillissement kunnen berekeningen op hoofdlijnen worden gemaakt zonder dat in elk geval taxatie nodig is. Vanwege de faillissementservaring zijn wij zelf in staat om projecten in kaart te brengen, te beoordelen en te waarderen. Immers, ook in geval van een faillissement moet dit soort informatie binnen enkele dagen tot een week beschikbaar zijn. Vanwege de ervaring met grotere reorganisaties kan de optie reorganisatie snel naast de optie faillissement en doorstart worden gezet. En vanwege de kennis die inmiddels is opgendaan met WHOA-trajecten kan ook die optie worden uitgewerkt en meegewogen.

Veel voorkomende reacties:

  • “Zo had ik er nog niet tegen aan gekeken.”
  • “Ik wist niet dat dat een risico zou zijn.”
  • “De oplossing ligt dus voor de hand.”

Het schriftelijk verslag is kort en bondig, maar wel goed onderbouwd en geschikt voor presentatie aan financier, toezichthouder, ondernemingsraad of andere belanghebbenden.

Neem contact op bij vragen over

  • Doorlichten.

  • Financiële analyse.
  • Reorganisatie advies.

De advocaten van

team organisatie in problemen

Maak kennis met onze advocaten

Michel

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen