Pre-pack en doorstart

Prepack en doorstart na faillissement is het meest extreme reorganisatiemiddel voor bedrijven. Het heeft veel voordelen:

 • Alle schulden (althans, bijna alle schulden) blijven achter in het faillissement.
 • Alle langlopende contracten worden beëindigd, zoals huur en lease.
 • Alle arbeidsovereenkomsten worden beëindigd, zonder transitievergoeding. Na de doorstart kunnen naar wens medewerkers in dienst worden genomen zonder dat rekening hoeft te worden gehouden met de regels van afspiegeling of herplaatsing.

Maar er zijn zeker ook nadelen:

 • Alle bedrijfsmiddelen die nodig zijn moeten uit het faillissement worden gekocht.
 • Klantcontracten vervallen, er is geen enkele zekerheid dat klanten na een doorstart zullen blijven.
 • Het risico bestaat dat belangrijke medewerkers vertrekken.
 • En last but not least, u koopt in concurrentie.
  De curator verkoopt in beginsel aan de hoogst biedende partij.
  Dat kan dus iemand anders zijn.

Tanger Advocaten heeft zeer veel ervaring met doorstart na faillissement. Onze drie curatoren Michel Moeijes, Salim Hossaini en Abslem Ourhris regelen vele doorstarten uit faillissement per jaar. Als curator. Maar zij helpen ook bedrijven uit een faillissement te kopen. Of een gehele doorstart te organiseren. In opdracht van financiers, investeerders, aandeelhouders, bestuurders/commissarissen, branchegenoten of andere belanghebbenden.

Dat begint met de vraag of een doorstart wel het beste reorganisatie-middel is. Als hiervoor aangegeven, er zijn veel voordelen, maar er zijn ook grote nadelen. Iedere keer weer zal zorgvuldig geanalyseerd moeten worden wat de situatie precies is. Zodat de voor- en nadelen van een faillissement en doorstart goed kunnen worden afgewogen. Vanwege de onzekerheden die er bij een doorstart zijn, is snel minimaal een financieel voordeel van ca € 100.000,– nodig wil een faillissement en doorstart een serieuze optie zijn. Anders wordt doorgaans geadviseerd andere reorganisatiemethoden te volgen. De financieel-juridische analyse die aan de besluitvorming ten grondslag ligt, vergt doorgaans 2 à 3 dagen.

Indien eenmaal tot een faillissement en doorstart is besloten, is het van groot belang dat dit zorgvuldig wordt voorbereid. Vrijwel alle doorstarten die Tanger Advocaten begeleidt lukken ook.
Maar daar is wel een zorgvuldige voorbereiding voor nodig. Zodat er een zo goed mogelijk inzicht is in wat de waarde is van de bedrijfsmiddelen, voorraad, onderhanden werk, debiteuren, goodwill etc. Deels door zaken te laten taxeren, maar vooral door een zorgvuldige analyse van de gegevens. Dat is een vak apart, want bijvoorbeeld het waarderen van voorraad of onderhanden werk is in een faillissementssituatie geheel anders dan in een going-concernsituatie, waar bijvoorbeeld de accountant van uit gaat.

Ook de inrichting van het bod dat aan de curator gaat worden gedaan, kan een belangrijk verschil maken. Omdat de curator weliswaar degene is met wie wordt onderhandeld, maar achterliggend spelen andere belanghebbenden een rol zoals bank/pandhouder, leasemaatschappij, factormaatschappij of belastingdienst. Met soms weinig, maar soms juist heel veel invloed.

Onze specialisten staan klaar om u van dienst te zijn.

Neem contact op bij vragen over

 • Faillisement

De advocaten van

team pre-pack en doorstart

Maak kennis met onze advocaten

Michel

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen