Fraude onderzoek

De ervaren curatoren van Tanger Advocaten zijn bij uitstek in staat om fraudegevallen te onderzoeken, te analyseren en te adviseren over de aanpak.
In faillissementen doen zij dit soort rechtmatigheidsonderzoeken standaard.
Zij doen dat zelfstandig, ondersteund door onze eigen forensisch analist of in samenwerking met de accountant of andere adviseurs.

Het onderzoek is zorgvuldig en grondig. Hoor- en wederhoorverplichtingen worden eerbiedigd en het rapport is volledig, goed gedocumenteerd en geschikt voor presentatie aan toezichthouder, bank of andere belanghebbenden. In geval van aangifte nemen wij desgewenst de coordinatie met politie, FIOD en openbaar ministerie op ons.

Neem contact op bij vragen over

  • Forensisch onderzoek

  • Fraudeclaim
  • Fraude aangifte

De advocaten van

team fraude onderzoek

Maak kennis met onze advocaten

Michel

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen