Verbreking samenwoning

In het geval dat u geen huwelijk of geregistreerd partnerschap bent aangegaan, gelden er andere regels op het moment dat u en uw partner de relatie verbreken.

Indien u een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten, dan dient u deze overeenkomst officieel te beëindigen. Op welke wijze dit dient te gebeuren, staat in de meeste gevallen genoemd in de samenlevingsovereenkomst zelf. De wijze van afwikkeling van uw bezittingen en schulden is afhankelijk van hetgeen in de samenlevingsovereenkomst staat genoemd.

In het geval dat er geen samenlevingsovereenkomst is gesloten, behoudt ieder zijn of haar eigen bezittingen en schulden. In het geval er gezamenlijk zaken zijn gekocht of verkregen, kan een zogenaamde gemeenschap zijn ontstaan. Deze gemeenschap moet bij beëindiging van de samenwoning worden verdeeld. De regels van verdeling zijn exact dezelfde regels als die gelden bij verdeling van andere deelgenootschappen. Iedere familierecht advocaat van Tanger Advocaten heeft kennis van deze wettelijke regels en de jurisprudentie die daarop van toepassing is.

Op grond van de wet bestaat bij een verbreking van de samenwoning geen verplichting om in het levensonderhoud van uw ex-partner te voorzien. Ook bestaat er geen recht op het door de andere partner tijdens de samenwoning opgebouwde ouderdomspensioen.

In het geval dat u gezamenlijk kinderen heeft zullen er eveneens afspraken moeten worden gemaakt omtrent de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken alsmede over de kinderalimentatie. Meer informatie hieromtrent vindt u op deze website in het kennisdocument Scheiden.

Indien u vragen heeft over de verbreking van uw samenwoning, dan kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen met ons team. Wij helpen u graag verder.

Neem contact op bij vragen over

  • Familierecht

De advocaten van

team verbreking samenwoning

Maak kennis met onze advocaten

Raquella

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen