Adoptie geschiedt door een uitspraak van de rechtbank op verzoek van twee personen tezamen of op verzoek van één persoon alleen.

Familierechtelijke betrekking

Wanneer een kind wordt geadopteerd komt hij in een familierechtelijke betrekking tot de adoptiefouder(s) en zijn bloedverwanten te staan. Tegelijkertijd houdt de familierechtelijke betrekking tussen het kind en zijn oorspronkelijke ouders en hun bloedverwanten op te bestaan. Dit is slechts anders wanneer de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel van een oorspronkelijke ouder het kind adopteert. De adoptiefouders krijgen ook het gezag over het kind.

Verzorging en samenleving

Het verzoek door twee personen tezamen kan slechts worden gedaan, indien zij ten minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaande aan de indiening van het verzoek met elkaar hebben samengeleefd. Het verzoek door diegene die echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel van de ouder is, kan slechts worden gedaan, indien hij ten minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaande aan de indiening van het verzoek met die ouder heeft samengeleefd. Daarbij moet vast komen te staan dat de persoon of personen het kind gedurende ten minste een jaar heeft of hebben verzorgd en opgevoed. Beiden eisen gelden niet indien het kind is of wordt geboren binnen de relatie van degene die wil adopteren en de ouder.

Voorwaarden

Voorwaarden voor adoptie zijn:

  • De adoptie moet in het kennelijk belang van het kind zijn, en;
  • Op het tijdstip van het verzoek om adoptie moet vaststaan, en voor de toekomst redelijkerwijs te voorzien zijn, dat het kind niets meer van zijn
    ouder of ouders in de hoedanigheid van ouder te verwachten heeft, en;
  • Het kind minderjarig is, en;
  • Het kind niet zijn of haar kleinkind is, en;
  • Het leeftijdsverschil minimaal 18 jaar is, en;
  • Geen van de ouders het verzoek tegenspreekt, tenzij daar aan voorbijgegaan kan worden, en;
  • De ouder(s) niet langer het gezag over het kind hebben.

Uiteraard kunnen wij namens u een verzoek om adoptie bij de rechtbank indienen, of u nader adviseren over het proces en de voorwaarden.

De advocaten van

team adoptie: antwoorden en voorwaarden

Maak kennis met onze advocaten

Raquella

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen