Schriftelijke aanwijzing vanuit de GI

Op het moment dat er een ondertoezichtstelling is uitgesproken kan de gecertificeerde instelling (verder: GI) een schriftelijke aanwijzing afgeven. Artikel 1:263 van het Burgerlijk Wetboek regelt de schriftelijke aanwijzing.

Wat is een schriftelijke aanwijzing?

Een schriftelijke aanwijzing is een aanwijzing richting de gezaghebbende ouder(s) of het kind betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige. Dit kan zowel per brief als per mail verstuurd worden. De aanwijzing kan worden gegeven op het moment dat de ouder(s) of het kind niet instemmen dan wel niet of onvoldoende medewerking verlenen aan de uitvoering van het plan van aanpak of indien dit noodzakelijk is om de concrete bedreiging in de ontwikkeling van de minderjarige weg te nemen.

Het is de bedoeling dat de gezinsvoogd eerst in gesprek zal gaan met ouder(s) en/of het kind om te kijken of zij alsnog willen meewerken. In sommige gevallen zal er eerst een voornemen tot een schriftelijke aanwijzing worden gegeven. De ouder(s) en/of het kind kunnen daar dan op reageren.

Een schriftelijk aanwijzing kan bijvoorbeeld gaan over de omgangsafspraken, veiligheidsafspraken of bepaalde hulpverleningstrajecten welke ingezet moeten worden.

Niet eens met de schriftelijke aanwijzing?

Indien een met het gezag belaste ouder of de minderjarige van twaalf jaar of ouder het niet eens is met de schriftelijke aanwijzing, kan de kinderrechter worden verzocht om de schriftelijke aanwijzing geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Dit verzoek moet uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de schriftelijke aanwijzing worden ingediend bij de rechtbank (artikel 1:264 van het Burgerlijk Wetboek).

De aanwijzing blijft gelden tot dat de kinderrechter een andere beslissing genomen heeft.

Gevolgen schriftelijke aanwijzing

Indien er geen verzoek voor de vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing wordt ingediend zal de aanwijzing gaan gelden. Indien ouders en/of het kind zich niet aan de aanwijzing houden, kan de GI de kinderrechter vragen om de schriftelijke aanwijzing te bekrachtigen. Tegelijkertijd kan een door de wet toegelaten dwangmiddel worden verzocht bij niet nakoming van de aanwijzing. Dit kan bijvoorbeeld een dwangsom zijn.

Wijziging van omstandigheden

Is er sprake van een wijziging van omstandigheden waardoor de schriftelijke aanwijzing niet meer passend is, dan kan degene aan wie de schriftelijke aanwijzing is gericht de GI vragen om de aanwijzing geheel of gedeeltelijk in te trekken (artikel 1:265 van het Burgerlijk Wetboek). De GI dient hier binnen twee weken schriftelijk op te reageren.

Indien de GI niet tijdig reageert is dat aan te merken als een afwijzing van het verzoek. Het verzoek kan dan aan de kinderrechter worden voorgelegd.

Bijstand door een advocaat

Mocht er een (voornemen voor een) schriftelijke aanwijzing zijn afgegeven en bent u het daar niet mee eens, dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een advocaat benaderd om een verzoek voor vervallenverklaring in te dienen. Mocht het verzoek niet tijdig zijn ingediend, dan geldt de schriftelijke aanwijzing

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met één van onze familierecht advocaten (0255-547800)

Over Mr. B. Stelling

Babette is sinds januari 2020 advocaat en specialist in het personen- en familierecht. Zij is een betrokken advocaat en komt snel tot de kern van het juridische probleem.

Bekijk profiel
Kantoor Haarlem 023-5121400
E-mail b.stelling@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over familierecht

Bekijk alle artikelen