Hoe wordt kinderalimentatie vastgesteld?

Inleiding

Kinderalimentatie is een veelbesproken onderwerp wanneer ouders uit elkaar gaan. Bij een intakegesprek stellen ouders vaak direct de vraag hoe hoog de alimentatie zal zijn, maar deze is helaas niet eenvoudig te berekenen. Het hangt af van verschillende factoren.

De behoefte van de kinderen

De expertgroep alimentatienormen heeft voor iedere inkomenscategorie, de behoefte van de kinderen berekend en vastgelegd in een tabel. Daarbij geldt ook dat hoe meer kinderen, hoe hoger de totale kosten, maar hoe lager de kosten per kind.

De eerste vraag is aldus: wat hadden ouders tijdens de relatie maandelijks netto te besteden, en welke behoefte hoort daarbij?

Doel is uiteindelijk dat in deze behoefte van de kinderen wordt voorzien, ook na uiteengaan. Het streven is ervoor te zorgen dat de kinderen na de scheiding niet financieel achteruitgaan.

De draagkracht van iedere ouder

Vervolgens moet worden beoordeeld in hoeverre iedere ouder in deze behoefte van de kinderen kan voorzien. Daarvoor wordt gekeken naar de financiële situatie van ouders na uiteengaan. Bij de berekening van het netto besteedbaar inkomen van ouders na uiteengaan, worden eventuele nieuwe aftrekposten meegenomen en ook het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget wordt uitgekeerd aan de ouder bij wie de kinderen staan ingeschreven.

Hebben ouders samen voldoende draagkracht om in de behoefte van de kinderen te voorzien, dan wordt een vergelijking gemaakt. Iedere ouder moet dan naar rato van zijn of haar inkomen bijdragen in de behoefte van de kinderen.

De tweede vraag is aldus: wat is de draagkracht van iedere ouder na uiteengaan?

De zorgkorting

In de regel maakt de ouder bij wie de kinderen niet staan ingeschreven, maandelijks een bedrag aan kinderalimentatie over aan de ouder bij wie de kinderen staan ingeschreven. Deze alimentatie dekt verblijfskosten en verblijfsoverstijgende kosten.

Verblijfskosten zijn de kosten die een ouder dagelijks voor een kind maakt: G/W/L, eten, huur etc. Verblijfsoverstijgende kosten zijn kosten als kleding, schoolgeld, contributie etc. Volgens de expertgroep alimentatienormen besteden ouders grofweg 30% van de behoefte van een kind aan verblijfsoverstijgende kosten en 70% aan verblijfskosten.

Als de ouder die kinderalimentatie moet betalen, ook zorg draagt voor de kinderen, kan het zijn dat deze ouder recht heeft op een zorgkorting. Immers, op de dagen dat deze ouder zorgdraagt, maakt de andere ouder geen kosten voor het verblijf van de kinderen.

De zorgkorting bedraagt 5% van de behoefte bij minimale zorg, 15% bij zorg gemiddeld één dag per week, 25% bij zorg gemiddeld twee dagen per week en 35% bij zorg gemiddeld drie dagen per week (of 3,5 dagen bij co-ouderschap).

De laatste vraag is aldus: welke zorgkorting moet van de alimentatie worden afgetrokken?

Het bedrag

Het bedrag dat resteert, is het bedrag dat maandelijks aan kinderalimentatie moet worden voldaan. De ouder die de alimentatie ontvangt, moet vanuit de alimentatie zorgdragen voor betaling van alle verblijfsoverstijgende kosten. Voor sommige kosten kan een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor hoge zorgkosten of dure opvangkosten. Ouders spreken dan veelal af dat deze uitzonderlijke hoge kosten tussen partijen bij helfte worden gedeeld.

Vragen hierover? Neem contact op met mr. Z.C.E. Houben (z.houben@tanger.nl, 0255 547 800).

Over Mr. Z.C.E. Houben

Zoë focust zich op het personen- en familierecht. Zij is een betrokken, enthousiaste en gedreven advocaat.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-528 65 892
E-mail z.houben@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over familierecht

Bekijk alle artikelen