Aanzeggingsplicht: Werkgever en werknemer, let op de aanzegtermijn bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd!

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Stelt u zich de volgende situatie eens voor: u bent werkgever en u bent met een werknemer een arbeidsovereenkomst voor de duur van acht maanden aangegaan.

Aanzeggingsplicht

Indien u besluit om aan het einde daarvan het dienstverband niet voort te zetten of u wenst dat op andere arbeidsvoorwaarden doen, dan bent u verplicht om dat duidelijk te melden aan de werknemer (aanzegging).

Uit artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek (BW) volgt dat u op straffe van een sanctie (een vergoeding) dit aan de werknemer schriftelijk moet mededelen. Deze aanzeggingsplicht geldt bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer.

Mondeling of schriftelijk?

Op grond van artikel 7:668 lid 1 BW dient u dat uiterlijk een maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst eindigt die schriftelijke mededeling te doen.

Let op: een mondelinge aanzegging is in beginsel onvoldoende. Appen, SMS-en of e-mailen volstaat wel.

Met de aanzeggingsplicht wil de wetgever de werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst duidelijkheid bieden met betrekking tot de vraag of de tijdelijke arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de overeengekomen termijn al dan niet door werkgever, en zo ja, op welke voorwaarden wordt voortgezet (WWZ 33 818).

Indien u slechts mondeling uitvoering geeft aan de aanzeggingsplicht dan is dat onvoldoende en loopt u het risico dat u een vergoeding bent verschuldigd aan de werknemer. Deze vergoeding is gelijk aan het bedrag van het loon voor één maand, eventueel te vermeerderen met wettelijke rente. Doet u de aanzegging niet tijdig, dan is de vergoeding gelijk aan het tijdvak dat u te laat bent (bijvoorbeeld 2 weken loon).

Termijnen

De werknemer moet die vergoeding uiterlijk binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst vorderen door een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. Anders is de werknemer te laat en komt zijn aanspraak op de vergoeding te vervallen.

Hulp nodig met de aanzeggingsplicht?

Wenst u meer informatie over de aanzeggingsplicht? Tanger Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van arbeidsrecht. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter