Het arbeidsrecht anno 2019: De wijzigingen.

Zoals ieder jaar verandert op 1 januari een aantal belangrijke zaken op het terrein van het arbeidsrecht. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen besproken die voor u als werkgever relevant kunnen zijn.

De transitievergoeding wordt verhoogd

Ieder jaar wordt de maximum transitievergoeding geïndexeerd. In het jaar 2018 was de maximum transitievergoeding vastgesteld op € 78.000. Met ingang van 1 januari 2019 zal de maximum transitievergoeding € 81.000 bedragen.

De overbruggingsregeling wordt verruimd

Verder zijn de criteria van de overbruggingsregeling voor kleine werkgevers verruimd. De verruiming komt erop neer dat niet langer is vereist dat in elk van de drie jaren voorafgaand aan de ontslagprocedure een verlies moet zijn geleden. Voortaan wordt gekeken naar het gemiddelde van die drie jaren. Vereist is dat het gemiddelde daarvan een negatief resultaat laat zien. Verder geldt niet langer het vereiste dat het eigen vermogen van de onderneming negatief is, maar dat de waarde van het eigen vermogen ten hoogste 15% was van het totale vermogen van de onderneming in het jaar voorafgaand aan de ontslagprocedure.

Door de verruiming kunnen werkgevers eerder een beroep doen op de overbruggingsregeling. Wanneer aan de voorwaarden van de overbruggingsregeling wordt voldaan, worden de gewerkte jaren van voor mei 2013 niet meegerekend bij de berekening van de transitievergoeding. Dat kan werkgevers veel geld schelen. Ten slotte geldt de overbruggingsregeling tot 1 januari 2020. Werkgevers doen er dus verstandig aan tot die tijd reserves op te bouwen voor het eventueel moeten uitbetalen van een transitievergoeding.

AOW-leeftijd wordt verhoogd

Per 1 januari 2019 is de ingangsleeftijd van de AOW 66 jaar en 4 maanden. In 2018 was dit nog 66 jaar.

Ondernemer moet jaarlijks in gesprek treden met de ondernemingsraad over beloningsverschillen

Bij ondernemingen met 100 of meer werknemers geldt voortaan een nieuwe overlegverplichting. Deze verplichting houdt in dat de ondernemer jaarlijks in gesprek dient te treden met de ondernemingsraad over lonen en beloningsverschillen binnen de onderneming. De wetgever wil met deze verplichting bereiken dat meer transparantie en bewustzijn ontstaat over beloningen.

De personeelsvertegenwoordiging krijgt rol bij pensioen

Wanneer binnen een onderneming een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld krijgt laatstgenoemde een wettelijke rol op het terrein van pensioen. Zo kan de personeelsvertegenwoordiging een onderbouwd verzoek tot overleg indienen bij de ondernemer, waarna zij invloed kan uitoefenen op pensioenvoorzieningen. De ondernemer en personeelsvertegenwoordiging zullen dan in overleg dienen te treden.

Uitbreiding extra geboorteverlof

Per 1 januari treedt de Wet invoering extra geboorteverlof in werking. Partners die 5 dagen per week werken, krijgen recht op 5 dagen geboorteverlof. Bij partners die minder dan 5 dagen per week werken wordt het geboorteverlof evenredig berekend. Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof zelfs verruimd tot 5 weken

Heeft u vragen over voornoemde wijzigingen of over andere aspecten van het arbeidsrecht? Neemt u dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten op dit rechtsgebied.

Neem direct contact op

 

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter