Hoe werkt een huurcontract voor bepaalde tijd?

Wonen is enorm belangrijk. Mensen die zelf geen huis bezitten zijn daarvoor aangewezen op huur van andermans huis. Om de huurder van woonruimte te beschermen kent de Nederlandse wet een uitgebreid systeem van huurbescherming. Die wettelijke huurbescherming richt zich op drie  samenhangende onderwerpen: de  hoogte van de huur (huurprijsbescherming),  de staat van de woning (onderhoud; gebrekenregeling) en de duur/het behoud van de huurovereenkomst (opzeggings- en ontruimingsbescherming).

Hoofdregel: onbepaalde tijd

Uitgangspunt is dat huur van woonruimte voor onbepaalde tijd geldt. Anders gezegd: ook als een huurovereenkomst voor een bepaalde periode is aangegaan, eindigt die huur niet automatisch als die periode om is. Daarvoor is altijd formeel opzegging nodig. Als de huurder niet instemt met de opzegging moet de rechter er aan te pas komen om de huurovereenkomst te beëindigen. Beperkte uitzonderingen zijn huurovereenkomsten voor gebruik dat naar zijn aard van korte duur is (bijvoorbeeld een vakantiehuisje voor drie weken) en de zgn. “tussenhuur” ook wel “diplomatenclausule” (tijdelijke verhuur van een woning bv gedurende  tijdelijk verblijf van verhuurder in het buitenland).

Huurcontract voor bepaalde tijd: maximaal twee jaar

In de praktijk was behoefte aan meer mogelijkheden voor tijdelijke huur van woonruimte. In 2016 is tijdelijke verhuur van woonruimte algemeen mogelijk gemaakt. Zelfstandige woonruimte (dus een heel huis met alle voorzieningen) kan tijdelijk worden verhuurd voor een periode van maximaal twee jaar en  onzelfstandige woonruimte (bv een kamer) voor maximaal vijf jaar. Dit moet goed vastgelegd worden.  Als die periode is verstreken eindigt de huur. Wel moet de verhuurder de huurder tijdig voor de einddatum de huurder waarschuwen dat en wanneer de huur eindigt. Zo niet, geldt de huurovereenkomst weer gewoon voor onbepaalde tijd. Dat geldt ook als de verhuurder de huurder na het verstrijken van de bepaalde tijd (stilzwijgend) langer in de woning laat zitten.

Eén keer/niet verlengen; corona uitzondering

Het is niet mogelijk om meer dan één tijdelijke huurovereenkomst te sluiten of om een tijdelijke huurovereenkomst te verlengen. Althans: dat kan wel maar dan ontstaat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd met alle huurbescherming van dien. In verband met corona is hier door middel van een spoedwet een tijdelijke uitzondering op gemaakt (tot 1 juli 2021 met mogelijkheid om te verlengen tot 1 januari 2022).

 

Vragen?

Neem gerust vrijblijvend contact op!

 

Axel de Groot

Boddaert Advocaten

Over Mr. A. de Groot

Axel de Groot is gespecialiseerd in faillissementsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en huurrecht. In 1985 is Axel de Groot beëdigd als advocaat na een studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
E-mail a.de.groot@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter