ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER: Billijke vergoeding naast transitievergoeding

Een statutair bestuurder (of directeur) heeft een bijzondere rechtspositie binnen de vennootschap: hij heeft een vennootschapsrechtelijke en een arbeidsrechtelijke band met de vennootschap. Deze banden komen niet alleen bij de benoeming naar voren, maar ook bij het beëindigen van de arbeidsverhouding. Met name de arbeidsrechtelijke beëindiging kan problemen opleveren, waardoor de vennootschap naast een transitievergoeding ook een billijke vergoeding verschuldigd kan zijn.

Vennootschapsrechtelijk ontslag

Als een onderneming afscheid wil nemen van de statutair bestuurder, dan dient normaal gesproken de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) de bestuurder te ontslaan. Daarbij dient een aantal regels in acht genomen te worden. De aandeelhouders moeten op juiste wijze worden opgeroepen en de bestuurder heeft het recht om over zijn ontslag gehoord te worden en de vennootschap van advies daarover te voorzien.

Arbeidsrechtelijk ontslag

Het arbeidsrechtelijk ontslag van de statutair bestuurder heeft zijn eigen regels. Worden die niet nageleefd, dan heeft dat voor de arbeidsrechtelijke beëindiging geen gevolgen. Het ontslag is definitief indien het vennootschapsrechtelijke ontslag door de beugel kan. Volgens vaste rechtspraak eindigt met een rechtsgeldig vennootschapsrechtelijke ontslag ook meteen de arbeidsovereenkomst met de statutair bestuurder. Dit met de kanttekening dat dit slechts anders is indien zich een opzegverbod voordoet (zoals bij zwangerschap het geval is).

Billijke vergoeding voor statutair bestuurder/directeur?

Dit betekent niet dat de rechter zich niet meer kan buigen over de vraag of er in het gegeven geval sprake is van een ‘voldragen’ redelijke ontslaggrond zoals dat voor werknemers geldt. U moet daarbij denken aan disfunctioneren of ernstig verwijtbaar handelen. Doet die grond zich niet voor, dan kan ook de statutair bestuurder – met succes – een billijke vergoeding van de vennootschap vorderen.

Rechtspraak

Uit een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2017:9104) blijkt, dat de statutair directeur recht heeft op een billijke vergoeding, áls de vennootschap / werkgever geen redelijke grond voor opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft. De niet in het ontslagbesluit genoemde ontslaggronden blijven buiten beschouwing. De rechtbank te Rotterdam dacht er net zo over (ECLI:NL:RBROT:2017:8137)  en oordeelde dat de ontslagen directeur recht heeft op een billijke vergoeding, omdat hij nimmer was aangesproken op een ‘verschil van inzicht’.

Heeft u vragen over het vennootschapsrecht of het arbeidsrecht? Wilt u geadviseerd worden of heeft u rechtsbijstand nodig? Neemt u dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten op dit rechtsgebied.

Neem direct contact op

 

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter