Corona, uitstel van faillissement, maar ook afstel?

In oktober 2020 zijn zeer weinig faillissementen uitgesproken. Ondanks de corona crisis. Hoe kan dat? De oorzaak is nog niet onderzocht, maar ongetwijfeld zullen de overheidsmaatregelen en uitstel van betalingen door de belastingdienst een rol hierin spelen. De Rechtspraak meldt, dat er maar weinig schuldeisers zijn die het faillissement van een ander aanvragen. Niet alleen de overheid is coulant, maar blijkbaar de schuldeisers ook, en dat is begrijpelijk.

Een faillissementsverzoek kan ook worden afgewezen door de rechter, wanneer de rechter oordeelt dat, alle omstandigheden overziend, de schuldenaar niet is opgehouden te betalen. Er zijn al rechters die vanwege de bijzondere corona omstandigheden een faillissementsverzoek hebben afgewezen, bijvoorbeeld omdat een betalingsregeling was aangeboden die de rechter voldoende achtte, gezien de huidige omstandigheden.

Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid

Maar op een dag zullen de overheidsfinancieringen stoppen en zullen ondernemingen weer op hun eigen benen moeten staan. De schulden van de onderneming zullen voldaan moeten worden. Een uitstel is geen afstel. Bestuurders van ondernemingen die nu al weten dat zij op dat moment het hoofd niet meer boven water gaan houden, zullen zich moeten afvragen welke maatregelen zij nu al kunnen treffen om een faillissement te voorkomen. Bestuurdersaansprakelijkheid dreigt namelijk als de spreekwoordelijke kop in het zand gestoken wordt. Een schuldsanering door middel van een crediteurenakkoord is één van de opties. Binnenkort treedt de nieuwe wet in werking als onderdeel van de Faillissementswet die een buitengerechtelijk akkoord met de schuldeisers eenvoudiger maakt, omdat niet alle schuldeisers akkoord hoeven te gaan. Deze wet (WHOA, wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord) zal naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treden.

BIM spreekuur

Tanger Boddaert Advocaten heeft een BIM (bedrijven in moeilijkheden) spreekuur, bedoeld om met ondernemers in financieel zwaar weer de mogelijkheden en risico’s van voortzetting van de onderneming te bespreken. Zaken als rekening-courantverhoudingen, langlopende verplichtingen (huur), bestuurdersaansprakelijkheid, personeel, kostenbeheersing en crediteurenakkoord komen daarbij aan de orde. Hier op onze website vindt u meer informatie, of maak een afspraak met een van onze BIM advocaten.

Over Mr. drs. M.A.M. de Vries-Meijer

Mona de Vries-Meijer is sinds 2007 advocaat. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van letselschade en overlijdensschade zaken, met focus op ondernemers met letsel. Daarnaast is zij gespecialiseerd in insolventierecht.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
Rechtstreeks 072-5140069
E-mail m.de.vries@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter