Passagier trekt aan handrem… ongeval!

Stel je bent bestuurder van een auto en jouw passagier trekt opeens aan de handrem. De auto raakt onbestuurbaar en een ongeval is het gevolg. Je loopt ernstig letsel op en lijdt dus aanzienlijke schade door dit ‘grapje’. Wie vergoedt dan jouw schade? En speelt het dan nog een rol, dat je vlak voordat je als bestuurder de auto in stapte toch een biertje teveel had gedronken en dat je tot overmaat van ramp ook de autogordel niet had omgedaan?

Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM)

Deze vraag werd voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland. Onder artikel 3 WAM is opgenomen wie de personen zijn van wie de aansprakelijkheid door de verzekeraar moet worden gedekt. Dat zijn onder meer de bestuurder en de inzittenden van het motorvoertuig. Maar let op, de schade van de bestuurder wordt onder de WAM slechts vergoed, als de bestuurder niet voor het ongeval aansprakelijk is, maar hier wel door is getroffen. Onder artikel 4 WAM is daarnaast bepaald, dat aansprakelijkheid voor de schade toegebracht aan de bestuurder van het motorvoertuig, dat het ongeval heeft veroorzaakt, uitgesloten is en zodoende niet hoeft te worden vergoed door de verzekeraar.

Bestuurder?

De vraag ligt dan voor, of jij als bestuurder gezien moet worden op het moment dat de passagier aan de handrem trekt. De rechtbank overweegt, dat als “bestuurder” in de zin van de WAM moet worden aangemerkt, de persoon die daadwerkelijk en zelfstandig de bedieningsorganen van het voertuig hanteert en aldus de voortbeweging, richting en snelheid van het voertuig bepaalt. Ondanks dat jij op de bestuurdersstoel zit, heeft degene die aan de handrem trekt ervoor gezorgd dat jij feitelijk niet meer in staat was om de auto te besturen. En daarmee verlies je op dat moment ook de hoedanigheid van bestuurder, aldus de rechtbank. De uitsluiting van artikel 4 WAM is daarmee niet van toepassing op jou en jouw schade moet vergoed worden door de verzekeraar.

Eigen schuld?

Na het ongeval is komen vast te staan, dat je voordat je in de auto stapte nog alcohol had genuttigd. Heeft dat nog invloed op de omvang van de uit te keren schade, oftewel kan jou eigen schuld verweten worden? Dat zal niet het geval zijn, als komt vast te staan dat het feit dat jij alcohol had genuttigd niet heeft bijgedragen aan het ongeval. Ook had in dit geval het ongeval niet voorkomen kunnen worden als je geen alcohol zou hebben genuttigd.

Wat de rechtbank jou wel zal toerekenen is het feit, dat je hebt verzuimd de autogordel te dragen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het dragen van een veiligheidsgordel de kans op ernstig letsel bij verkeersongevallen aanzienlijk doet verminderen. De wettelijke verplichting tot het dragen van een veiligheidsgordel is dan ook ingevoerd. Het dragen van een veiligheidsgordel is daarmee een schadebeperkende maatregel die door elke inzittende van een auto genomen dient te worden. Aangenomen mag worden dat de voor jou bij het ongeval ontstane schade mede het gevolg is van het niet dragen van de veiligheidsgordel. In dit geval heeft de rechtbank Noord-Nederland 25% eigen schuld bepaald wegens het niet dragen van de gordel. Omdat het slachtoffer ernstig hersenletsel had opgelopen is dit eigen schuld percentage uiteindelijk op grond van de billijkheid naar 15% teruggebracht.

Wilt u meer weten over schadevergoeding na een verkeersongeval? Neem dan contact op met de letselschade advocaten van ons kantoor.

Over Mr. I Degenaar

Iris Degenaar is gespecialiseerd in letselschade en overlijdensschade met speciale aandacht voor whiplash letsel. Sinds 2009 werkt zij als advocaat.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
Rechtstreeks 072-5140063
E-mail i.d.degenaar@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter