Schadevergoeding motorongeluk

Motorrijders zijn kwetsbare deelnemers in het verkeer, omdat bij ongevallen het letsel snel ernstig is. Toch hebben motorrijders niet de extra wettelijke bescherming die bijvoorbeeld voetgangers en fietsers wel hebben bij ongevallen in het verkeer, namelijk dat ze minimaal 50% van de schade vergoed krijgen, ook als ze zelf aansprakelijk zijn voor het ongeval in kwestie.

Wie is aansprakelijk bij een motorongeluk?

Voor motorrijders gelden dus gewoon dezelfde aansprakelijkheidsregels als voor alle andere kenteken geregistreerde voertuigen.

Regels motoren bij filerijden?

Een groot deel van onze verkeersregels staat in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Wat daar niet in staat, is de regel dat motorrijders bij file tussen de auto’s door mogen rijden. Toch is ook dit in Nederland toegestaan. Het Motorplatform, een overlegorgaan waarin de overheid en verschillende organisaties samenwerken aan verbetering van de verkeersveiligheid voor motorrijders, heeft een filegedragscode opgesteld. De regel is dat motorrijders met een snelheid van maximaal 10 km/h meer dan het tempo van de file, tussen de meest linkse baan en de één na linkse baan door mogen rijden. Alarmlichten zijn niet nodig.

Motorongeluk bij filerijden

Toch kan het ook dan gebeuren dat een motorrijder slachtoffer wordt van een ongeval. Met name bij het plotseling wisselen van rijbaan komt het nog wel eens voor dat een motorrijder niet wordt opgemerkt door de automobilist en wordt aangereden. Alleen in de situatie die in de file gedragscode wordt beschreven, en alleen als aan de vereisten die daarin staan wordt voldaan, is de automobilist aansprakelijk voor de schade van de motorrijder. In de rechtspraak is geen uitbreiding van deze code opgenomen naar bijvoorbeeld files op enkelbaans wegen, of bij niet-snelwegen met meerdere rijbanen.

Hoeveel smartengeld krijg je na een motorongeval?

De ernst van het letsel en de gevolgen die dat heeft voor het slachtoffer in kwestie zijn factoren die bepalend zijn voor de hoogte van het smartengeld. Of je nu letsel oploopt als motorrijder, of als automobilist of fietser, dat maakt voor de hoogte van het smartengeld niet uit.

Als een motorrijder een ongeluk krijgt in de file en het verschil in snelheid is niet meer dan 10 km/h, valt het letsel hopelijk mee. Maar in mijn praktijk zijn er veel motorrijders die ernstig letsel opgelopen hebben na een verkeersongeval. Motorrijders zijn vaker jonge mensen, die nog een lang leven met een letsel moeten leven. Een ernstige zaak was een ongeval, waarbij een auto die linksaf sloeg geen voorrang gaf aan een motorrijder. De motorrijder liep een complete dwarslaesie op en werd rolstoelafhankelijk.  In 2018 wees de rechtbank Gelderland een smartengeldbedrag van € 165.000 toe.

Lees voor smartengeldbedragen bij ander letsel ons blog over smartengeld.

Welke schade krijg je nog meer vergoed?

De totale schadevergoeding bij ernstig blijvend letsel na een motorongeval wordt vaak meer bepaald door andere schadeposten. Als je niet meer kunt werken is bijvoorbeeld ook het gemiste inkomen onderdeel van de schade. Als een tuinman of huishoudelijk hulp of persoonlijke verzorging noodzakelijk is, komt dat allemaal voor vergoeding in aanmerking. Niet alleen reeds geleden schade, maar ook naar de toekomst wordt die schade begroot en vergoed.

Maar ook alle medische kosten die niet door de zorgverzekering worden vergoed, aanpassingen in de woning of zelfs verhuizing. Ook de kosten van jouw letselschadeadvocaat worden vergoed. Bij letselschade is sprake van een ruime toerekening en daarom worden al deze schadeposten vergoed.

Meer informatie? Bel een van onze letselschadeadvocaten via 072-5744409 of info@boddaertadvocaten.nl.

Over Mr. drs. M.A.M. de Vries-Meijer

Mona de Vries-Meijer is sinds 2007 advocaat. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van letselschade en overlijdensschade zaken, met focus op ondernemers met letsel. Daarnaast is zij gespecialiseerd in insolventierecht.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
Rechtstreeks 072-5140069
E-mail m.de.vries@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter