Snel over uw geld beschikken is effectief incasseren

Snel over uw geld beschikken: effectief incasseren van vorderingen voor ondernemers, werknemers en verhuurders mét vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten

Uw wilt op korte termijn uw vordering betaald krijgen? Tegen lage kosten en als het even kan die kosten verhalen op de wanbetaler?

U bent

  • ondernemer en u levert goederen of diensten, maar uw facturen worden niet betaald,
  • werknemer en u hebt loon, een transitievergoeding of ontslagvergoeding tegoed van uw werkgever,
  • verhuurder en u wacht al tijden op de betaling van de huur,
  • benadeelde partij en u hebt recht hebt op een schadevergoeding,
  • lening gever en u hebt uw (zakelijke) geldlening nog steeds niet terug gezien.

U hebt ongetwijfeld betere dingen te doen dan continu achter uw geld aan te zitten.

Snel over uw geld beschikken is gemakkelijker dan u denkt. Een bewezen effectieve incasso methode bij te late betaling, is om direct persoonlijk contact op te nemen met uw schuldenaar, waarbij u strakke termijnen stelt en deze ook handhaaft. U bevestigt de afspraken direct per e-mail of brief en maakt daarbij aanspraak op rente en incassokosten, indien betaling binnen de gestelde termijn wederom uitblijft.

De relatie met uw schuldenaar

“Gaat dit niet ten koste van de relatie met mijn klant/huurder/werkgever?”

Effectief incasseren door zakelijke communicatie waarmee u uw rechten als incassokosten en rente veilig stelt, hoeft niet af te doen aan de relatie met uw klant. Daarbij staat het u uiteraard vrij om ná betaling van de hoofdsom, de incassokosten en rente te laten zitten. En bedenk: als uw schuldenaar keer op keer niet betaalt, is er dan wel sprake van een duurzame (werk)relatie?

Wettelijke eisen aan de “14 dagen brief”

Wanneer u hebt besloten de (geld)vordering op uw schuldenaar te gaan incasseren, wilt u aanspraak kunnen maken op de buitengerechtelijke incassokosten (de redelijke kosten ter voldoening buiten rechte).

Daartoe dient u de welbekende 14 dagen brief te hebben verstuurd, maar die dient wel aan een aantal strenge (doch simpele) eisen te voldoen. Er is inmiddels tot aan de Hoge Raad toe over geprocedeerd, maar die rechtsgang hebt u niet nodig om uw incassokosten vergoed te krijgen, als u het vanaf het begin goed doet. In de 14 dagen brief dient het volgende te staan.

  1. Uiterste betalingstermijn

De minimale (wettelijke) betalingstermijn voor particulieren bedraagt 14 dagen.

Let op: de zin “betaling binnen 14 dagen na heden” is niet voldoende om aanspraak te maken op de incassokosten. Komt het tot een procedure, dan wijst de rechter de gevorderde incassokosten af.

“Maar dit geldt toch alleen voor consumenten?” Nee!

Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan bij overeenkomst van de incassowetgeving worden afgeweken. Maar zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt, dan is de incassowetgeving onverkort van toepassing. Dus in B2C (business to consumer) maar zeker ook in B2B (business to business) relaties (hogere vordering, dus hogere incassokosten) geldt: gebruik de juiste brief en termijnen.

Deze ‘afspraken’ over incassokosten legt u als ondernemer natuurlijk vast in uw algemene voorwaarden, waarbij u zorgt dat die ook echt van toepassing zijn. Dat gaat in 50% van de gevallen fout, maar ook dit is met een simpel systeem te ondervangen – daar adviseren wij u graag over.

De veertiendagentermijn vangt (pas) aan daags na de dag waarop de aanmaning door de schuldenaar is ontvangen. Dat strookt met de bedoeling van de wetgever dat de schuldenaar in ieder geval (de volle) veertien dagen de gelegenheid heeft het verschuldigde bedrag te betalen zonder dat incassokosten verschuldigd worden.

De formulering dat incassokosten verschuldigd worden indien niet betaald is “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” of “binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd” voldoet dus wél aan de wettelijke eisen (aldus de Hoge Raad).

Verkeerde formulering gebruikt? Dan stuurt u alsnog een e-mail of brief die aan de wettelijke eisen voldoet. Een onjuist vermelde termijn, die bijvoorbeeld een dag te kort was, kan dus niet ‘gerepareerd’ worden door nog een korte extra betalingstermijn van bijvoorbeeld een week of tien dagen te geven.

  1. Berekening incassokosten

In het bijzonder kondigt u de hoogte van de incassokosten aan  (incl. BTW) die verschuldigd raken als niet tijdig wordt betaald. De hoogte van de incassokosten berekent u eenvoudig hier en bedraagt minimaal € 40 en maximaal € 6.775. Voorbeeld: bij te late betaling van een ontslagvergoeding, onbetaalde huur, declaratie of afgesproken schadevergoeding van € 10.000, hebt u in principe recht op € 625 incassokosten.

Let op: één dag te laat betalen, en de incassokosten zijn verschuldigd.

  1. Wie stelt, bewijst

U wilt zich kunnen beroepen op verschuldigdheid van incassokosten, dus dient u voldoende concrete feiten en omstandigheden te stellen waaruit de rechter kan afleiden dat de veertiendagenbrief uiterlijk op de gestelde datum door de schuldenaar is ontvangen. Iets vergelijkbaars geldt in zogenaamde verstekzaken (uw schuldenaar komt niet opdagen) hoewel de rechter dan iets soepeler mag (maar niet hoeft te) zijn.

Bij alle geldvorderingen is verstandig en financieel de moeite waard om een aangetekende brief te sturen. Dat kan ook online. Die brief (€ 8,35) verdient zich snel terug: de minimale incassokosten bedragen € 40.

“Is dit voor mij wel de moeite waard?”  Ja.

Effectief incasseren zonder procedure kunt u doorgaans zelf. Maar soms is een procedure noodzakelijk om uw geld te ontvangen, en procedures kosten geld. De kosten die u maakt om terecht uw geld te ontvangen (met of zonder een procedure) hoeft u niet zelf te dragen.

Tanger Advocaten: snel en effectief incasseren voor ondernemers, werknemers en verhuurders

Wilt u snel over uw geld beschikken, maar lukt dit u niet zelf?

Schakel dan een advocaat van Tanger Advocaten in:

Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Direct contact: info@tanger.nl

Ook voor het doornemen van uw algemene voorwaarden, optimaliseren van uw debiteurenbeheer en voor een snel advies staan wij voor u klaar.

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter