Vakantiedagen en Corona: gedwongen om vakantie op te nemen?

Er zitten er veel werknemers gedwongen thuis vanwege het Coronavirus (COVID-19). Waar het voor de een wel mogelijk is om (deels) vanuit huis te werken, is dat niet voor iedereen het geval. Over een mogelijke (nood)oplossing van de doorlopende loonkosten en andere manieren van crisisbeheersing informeerden wij u eerder. Een ander probleem dat zich in deze situatie voor kan doen is het (niet) opnemen van de opgebouwde vakantiedagen. Dit kan voor zowel de werkgever, als de werknemer een probleem vormen.

Werkgever: kunt u de werknemer verplichten om vakantiedagen op te nemen?
Nee, een werkgever mag een werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen op het moment dat er minder werk is. In dat geval is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever en dient het normale loon te worden doorbetaald. De vakantiedagen dienen in overleg met elkaar te worden opgenomen. De werknemer mag gevraagd worden om vakantiedagen op te nemen, maar diegene hoeft hier niet akkoord mee te gaan.

De werkgever heeft wel de mogelijkheid om een vakantieaanvraag van een werknemer te weigeren als daar zwaarwichtige redenen voor zijn. Dat kan zo zijn op het moment dat het inwilligen van een verzoek leidt tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering.

Denkbaar is dat in de huidige situatie alle medewerkers hard nodig zijn op het moment dat de onderneming open kan of weer volledig kan gaan draaien. Het is dan verstandig om werknemers tijdig te informeren dat de kans aanwezig is dat het toekennen van vakantieaanvragen over die periode niet mogelijk zal zijn, maar dat het opnemen van vakantiedagen bijvoorbeeld nu wel kan. Op die manier wordt de werknemer niet de mogelijkheid ontnomen om gebruik te maken van het recht op de vakantiedagen.

Afhankelijk van wat er in de arbeidsovereenkomst en/of CAO is vastgelegd kan de werknemer wel min-uren opbouwen op het moment van verplicht thuiszitten. Ook kan de werkgever de werknemer voor die momenten verplichten om ADV/ATV-dagen op te nemen indien dit is overeengekomen. Voor deze verlofdagen gelden andere regels dan voor vakantiedagen.

Werknemer: kunt u wachten met het opnemen van vakantiedagen?
Ja dat kan, maar wel met het risico dat er vakantiedagen verloren gaan. Wettelijke vakantiedagen vervallen namelijk een half jaar na het kalenderjaar waarin deze vakantiedagen zijn opgebouwd, tenzij anders is overeengekomen. De uit 2019 overgebleven dagen vervallen in principe op 1 juli 2020. De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen (in de meeste gevallen) na 5 jaar na het kalenderjaar van de opbouw van deze vakantiedagen.

Uitgangspunt is dat de werkgever de vakantieaanvraag overeenkomstig de wens van de werknemer vaststelt. Maar het risico bestaat dus dat de werkgever de vakantieaanvraag weigert. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er meerdere werknemers in dezelfde periode op vakantie willen, waardoor een afdeling of bedrijf tijdelijk moet sluiten.

Indien de werkgever de vakantieaanvraag om een zwaarwegende reden niet kan toekennen, dan dient de werkgever dit schriftelijk en gemotiveerd binnen twee weken nadat de werknemer de aanvraag schriftelijk heeft ingediend kenbaar te maken. Als de werkgever dit te laat doet, dan is de aanvraag overeenkomstig de wens van de werknemer vastgesteld.

Tot slot kan de werkgever een eerder vastgestelde vakantieaanvraag weer intrekken, indien daar gewichtige redenen voor zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de onderneming weer open mag en er enorme drukte ontstaat of als er een grote spoedklus uitgevoerd moet worden. In dat geval dient de werkgever wel de schade die de werknemer lijdt te vergoeden. Andersom kan de werknemer een vastgestelde vakantie ook intrekken. Dit kan de werkgever dan slechts weigeren indien daar voldoende zwaarwegende omstandigheden voor zijn.

Samengevat
Kortom, zowel de werkgever als de werknemer heeft een belang bij het tijdig opnemen van de vakantiedagen. Waar de werkgever in de knel kan komen als meerdere werknemers tegelijk vakantie op willen nemen, komt de werknemer in de knel als er te lang wordt gewacht met het opnemen van vakantiedagen en bestaat er een risico dat de (uitgestelde) vakantieaanvraag wordt geweigerd. Om problemen te voorkomen en een constructieve oplossing te zoeken is het belangrijk om tijdig met elkaar te overleggen!

Mocht u over dit onderwerp vragen hebben of eens willen sparren? Neem dan vrijblijvend contact op door te bellen naar 0244-547 800 of door een e-mailbericht te sturen naar info@tanger.nl.

Lees ook onze andere artikelen over Corona-gerelateerde onderwerpen:

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter